Dailės mokytojas apie savo veiklos vaidmenis formaliame ir neformaliame švietime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dailės mokytojas apie savo veiklos vaidmenis formaliame ir neformaliame švietime
Alternative Title:
Art teacher's attitudes towards new roles in formal and informal education
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2004, Nr. 3, p. 107-117
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogai / Pedagogues; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis švietimo dokumentais ir respondentų atsakymais, analizuojama dailės mokytojo veikla formaliame ir neformaliame švietime, išryškinami pakitę tradiciniai ir nauji dailės mokytojo vaidmenys. Tyrimo metu gauti rezultatai leidžia teigti, kad dailės mokytojo veikla neformalaus ugdymo aplinkoje pasižymi didesniu vaidmenų kiekiu ir platesne jų amplitude. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Formalusis ugdymas; Neformalusis ir informalusis ugdymas; Pedagogo veiklos vaidmenys; Kontentinė analizė; Formal; Non-formal and informal education; Pedagogues' roles; Content analysis.

ENBased on education documents and respondent answers the article analyzes art teacher activities in formal and non-formal education highlighting the changed traditional and new art teacher roles. The research outcomes allow concluding that art teacher activities in non-formal education environment feature a higher number and wider spectrum of roles.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9445
Updated:
2020-11-02 19:36:34
Metrics:
Views: 39    Downloads: 13
Export: