Vilniaus buitinė keramika (XIV-XVII a.) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus buitinė keramika (XIV-XVII a.): disertacija
Alternative Title:
Vilnius everyday ceramics (in the 14th –17th century)
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
64 lap., 26 lent. lap., 42 iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit.m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1999. Bibliografija.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTXIV-XVII a. Vilniaus buitinė keramika – siaura specifinė praeities tyrimų sritis, įsiliejanti į Lietuvos integralumo viduramžių europoje sprendimą. Aptariamojo laikotarpio pagrindinius procesus komuliuojantys ir integruojantys centrai buvo miestai, todėl miesto tematika yra prioritetinė sprendžiant integracijos klausimus. Šios studijos tikslai: nustatyti technologinį keraminės gamybos vystymosi pobūdį ir dinamiką; susieti technologijas su puodžių amato raida; atsekti miesto buitinės kultūros formavimąsi ir jos tolesnę raidą. Tyrimų rezultatai parodė, kad pirmasis technologinių schemų pasikeitimas XIV a. antrojoje pusėje – pabaigoje (kai nusistovėjo juostinės keramikos techniniai parametrai) rodo, jog ekonominė Vilniaus miesto organizacija jau apėmė visą amatininkišką gamybą, nužymėdama miesto ekonominės ir socialinės infrastruktūros formavimosi pabaigą. Miesto amatininkiškoje gamyboje, skirtingai nuo būdingo kaimo konservatizmo, matomas nuolatinis technologijų tobulinimas, sudaręs sąlygas naujoms technologinėms schemoms greitai plisti. Vilnius vystėsi pagal bendrą europietiško miesto modelį, chronologiškai atitiko kitų mūsų regiono miestų raidą.

ENVilnius everyday ceramics of the 14th –17th century is a narrow specific sphere of investigations into the past. Towns were those centres, which integrated main processes of the period under investigation therefore the theme of a town is the main one in solving issues of integration. The aims of the study are as follows: to determine a technological nature and dynamics of the development of ceramic production; to relate technologies to the development of the potter trade; to trace the formation of the urban everyday culture and its further development. The investigation results showed that the first change in technological schemes in the second half – at the end of the 14th century showed that economic organisation of the city of Vilnius encompassed already the entire primitive production marking the end of the formation of the economic and social infrastructure of the town. Unlike characteristic rural conservatism constant improvement in technologies, which created conditions for a rapid spread of new technological schemes, is observed in primitive production. Vilnius developed according to a general model of a European town, and chronologically it corresponded to the development of other towns of our region.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11592
Updated:
2022-02-07 20:08:41
Metrics:
Views: 105
Export: