Trakų pilių archeologiniai tyrimai 1971-1998 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trakų pilių archeologiniai tyrimai 1971-1998 metais
In the Book:
Lietuvos pilių archeologija / sudarytojai Jonas Genys, Vladas Žulkus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001. P. 105-127
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrimai; Kultūriniai sluoksniai; Radiniai; Trakų pusiasalio pilis; Trakų salos pilis; Trakų salos pilis, Trakų pusiasalio pilis, Trakų miestas, archeologiniai kasinėjimai.
EN
Artefacts; Cultural layers; Trakai inland castle, Archaeological investigations; Trakai island castle, Trakai peninsula castle, town of Trakai, archaeological excavations; Trakai peninsular castle.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami iki 1998 m. vykdyti Trakų pilių archeologiniai tyrimai. Juos apžvelgus, daroma išvada, kad Trakų Pusiasalio pilyje, kintant viduramžių karybos technikai bei gynybiniams poreikiams, akivaizdžiai keitėsi ir gynybiniai įrenginiai. Mūrinei piliai pastatyti reikėjo daug žmonių ir statybinių medžiagų, gero darbo organizavimo ir įgūdžių, o tą pasiekti buvo sunku dėl nuolatinių karų. Pilies statybos pirmajame etape buvo sustiprinta pietinė, labiausiai prieinama pilies dalis: pastatyti pirmieji bokštai ir mūrinė gynybinė siena, iškastas bei mūrinėmis sienelėmis sutvirtintas griovys. Žemės pylimai su mediniais įtvirtinimai buvo keičiami palengva. Ilgiausiai jie išliko aplink Aukų kalną. Salos pilis yra daugiausia archeologų tyrinėtas objektas. Sukauptas didelis kiekis mokslinės informacijos leidžia kalbėti apie pilies statybą, pilėnų buitį, užsiėmimus. Nustatyta, kad intensyviausiai kultūriniai sluoksniai formavosi XV-XVI a. Saloje XVII a. dar gyventa, bet jau, matyt, mūrai ardomi. Po 1971 m. vykdytų archeologinių tyrimų, Trakų pilyse randama labai nedaug archeologinių radinių, o tarp rastųjų vyrauja buitinė keramika. Tai labai vertinga medžiaga archeologijos, architektūros ir istorijos mokslui, bet nėra vertinama kaip muziejiniai, ekspoziciniai raritetai. Archeologiniais radiniais ir visa tyrimų medžiaga yra plačiai remiamasi rengiant pilių restauravimo koncepciją ir projektus. Didžioji pilyse vykdytų archeologinių tyrimų radinių dalis yra saugoma Trakų istorijos muziejuje kaip Trakų Pusiasalio ir Salos pilių kolekcijos.

ENThe article discusses the archaeological research of the castles of Trakai carried out until 1998. After reviewing it a conclusion is made that while the medieval warfare techniques and the needs for the defence changed, obviously the defensive devices in the Trakai Peninsula Castle also changed. A lot of men, building material, good work organisation and skills were necessary to construct the masonry castle, but it was difficult to achieve due to constant wars. In the first phase of castle's construction, the southern, the most accessible part of the castle was strengthened: the first towers and a defensive masonry wall were built, ditch was excavated and reinforced with small stone walls. The ramparts with the wooden fortifications were replaced gradually. They remained the longest around the Sacrifice Hill. The Island Castle is the most researched object by the archaeologists. The gathered great amount of scientific data allows to discuss about the construction of the castle, castilian's mode of life and occupation. It was found that the cultural layers formed most intensively in the 15th-16th centuries. People lived in the island in the 17th century, however, it seems that the masonry were dismantled. After the archaeological research in 1971, few archaeological findings were discovered in the castles of Trakai and most of them were household ceramics. This material is very valuable for the science of archaeology, architecture and history, but it is not regarded as museum and exhibition rarity. Preparation of the conception and projects of the castle's renovation is broadly based on the archaeological findings and on the whole research material. Most of the archaeological research findings of the castles are secured in the Trakai history museum as the collections of the Trakai Peninsula and Island Castles.

ISBN:
9955456450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49847
Updated:
2020-07-08 15:51:13
Metrics:
Views: 30
Export: