Daugiakaroliai antsmilkiniai: etninis ar konfesinis požymis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daugiakaroliai antsmilkiniai: etninis ar konfesinis požymis
Alternative Title:
Multi-bead temple rings: ethnic or confessional indication?
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2001, 2000, p. 5-19
Keywords:
LT
Antsmilkiniai; Chronologija; Daugiakaroliai antsmilkiniai; Etninis indikatorius; Etninis ir konfesinis požymis; Etninis požymis; Europa; Istoriografija / Historiography; Konfesinis indikatorius; Konfesinis požymis; Archeologiniai radiniai / Artefacts.
EN
Chronology; Confessional indication; Confessional Indicator; Ethical Indicator; Ethnic and confessional indication; Ethnic indication; Europe; Hair-ring; Multi-Beaded Temple Rings, Historiography; Temple rings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - panagrinėti vadinamųjų etninių indikatorių archeologijoje problemą. Tam tikslui pasirinktas vienas galvos papuošalų tipas - daugiakaroliai antsmilkiniai, kuriam skirta gana daug dėmesio Rusijos archeologijoje. Ypač istoriografijoje yra įsitvirtinąs V. Sedovo teiginys, jog šie papuošalai - pats patikimiausias vienos iš finougrų genčių - vodų - etninis indikatorius. Reikia neužmiršti, kad V. Sedovas - vienas iš Rusijos archeologijos autoritetų. Jis yra paskelbęs įspūdingai daug darbų, skirtų slavų, baltų ir finougrų genčių etninės istorijos klausimams. Taigi ar iš tiesų V. Sedovo sukurtas vodų etninis indikatorius yra patikimas? Iš pateiktų duomenų matyti, jog šiais papuošalais puošėsi ne tik Novgorodo žemės vodos piatinos, bet ir LDK bei kitų kraštų moterys. Vadinasi, tai nėra būdingiausias vodų moterų papuošalas ir juo labiau jų etninis indikatorius. Taigi šiuo atžvilgiu V. Sedovas neteisus. Daugiakarolių antsmilkinių paplitimas didesnėje LDK dalyje, Vokiečių ordine, Livonijoje bei Novgorodo žemėje ne atspindi etninius dalykus, bet susijęs su Bizantijos imperijos kultūrine įtaka ir rodo labai intensyvius prekybinius ryšius. Vadinamieji etniniai indikatoriai atsiranda darbuose tų tyrinėtojų, kurie nežino arba nenori žinoti, kas dedasi už jų tiriamo regiono ribų, o jeigu ir sužino, tai neparankius duomenis paprasčiausiai ignoruoja. Daugiakarolių antsmilkinių paplitimo analizė parodė, kad tokie moksliniai „instrumentai“ kaip etniniai indikatoriai yra atgyvenę ir nepatikimi.

ENThe paper deals with the so-called ethnic indicators in archaeology. Its aim is to describe one type of head decorations, i.e. the multi-bead temple rings, which has been of quite great interest in the Russian archaeology. Especially in historiography there is prevalent V. Sedovas' declaration that these decorations are the most characteristic ethnic indicator of the Votic people (one of the Fino-Ugric tribes). One should remember that V. Sedovas is one of the authorities of the Russian archaeology. He has published incredible number of works designed for ethnic history issues of Slavic, Baltic and Finno-Ugric tribes. So is the Votic ethnic indicator created by V. Sedovas really reliable? The published findings reveal that these decorations were worn not only by the women of the Votic piatina of Novgorod but also by women of the Great Duchy of Lithuania as well as by women in other lands. It means that these decorations cannot be considered to be exclusively Votic, and even the more so treated as an ethnic indicator. Thus, V. Sedovas is wrong in this respect. The spread of the multi-bead temple rings in the territory of the Great Duchy of Lithuania as well as in the territories of the Teutonic Order, Livonian and Novgorod lands manifest the impact of Byzantine culture and intensive trade relationship rather than ethnic matters. The so-called ethnic indicators appear in the works of those researchers who do not know or do not want to know what is going on outside the borders of the studied regions, and even if aware, they simply ignore inconvenient data. The analysis of the distribution of multi-bead temple rings shows that such research "instruments" as ethnic indicators are outdated and unreliable.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37650
Updated:
2018-12-17 10:55:17
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: