Литовская археология за последние 20 лет

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Литовская археология за последние 20 лет
Keywords:
LT
11 tūkst. m. pr. Kr. - 12 amžius. Lietuvos priešistorė.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas - Lietuvos archeologijos mokslo raida per 20 po nepriklausomybės atkūrimo metų (1991–1911).Tekstas po įvado struktūruotas pagal svarbiausius archeologinių tyrimų objektus: neolito epochos gyvenvietės, Turlojiškės archeologinis kompleksas, Lietuvos piliakalniai, pilys, povandeniniai tyrimai, Bajorų kapinynas. Šiuose skyreliuose aptariami ir naudoti metodai, tiek tradiciniai, tiek nauji. Atkreipiamas dėmesys, kad per 20 paskutinių metų neapsiribojama vien laidojimo kapaviečių tyrimais ar etnogenezės klausimais, kas buvo būdinga ankstesniam archeologijos raidos etapui. Atsirado naujos tematikos, kaip antai, Vilniuje atrastos Prancūzijos karių 1812 m. masinės kapavietės ištyrimas. Be tradicinių metodų imta naudoti ir naujus, pavyzdžiui, teritorijos skanavimas magnetometru. Imta naudoti geografinę informacinę sistemą (GIS). Kaip vienas iš teigiamų pokyčių iškeliamas povandeninės archeologijos susiformavimas. Šios krypties tyrimai koncentruojasi Klaipėdos universitete. Atkreipiamas dėmesys į nelegalių archeologinių kasinėjimų problemą, paaštrėjusią dėl metalo detektorių naudojimo. Dėl to buvo patobulinta paveldosaugos įstatyminė bazė ir nuo 2010 m. metalo detektorių ir kitokios paieškos technikos naudojimas galimas tik su Kultūros paveldo departamento leidimu. Straipsnis iliustruotas archeologinių objektų nuotraukomis, taip pat kartoschema, kurioje pažymėti straipsnyje minimi archeologiniai paminklai.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Lietuvos archeologija; Paveldosauga; Piliakalniai; Povandeninė archeologija; Priešistoriniai paminklai; Tarpdisciplininiai tyrimai; Tyrimai; Viduranžių paminklai; Archaeology; Heritage; Hillforts; Interdisciplinary researches; Investigations; Lithuania; Lithuanian archeology; Medieval sites; Prehistoric sites; Underwater archaeology.

ENThe object of the study is the development of the Lithuanian archaeological science within 20 years after the re-establishment of independence (1991-2011). After the introduction, the text is then structured in accordance to the most important objects of the archaeological research: the Neolithic settlements, Turlojiškės archaeological complex, Lithuanian mounds, castles, underwater research and necropolis of the nobility. Both traditional and new used methods are discussed in these chapters. Attention is drawn to the fact that over the past 20 years it is not limited with the research of burial tombs or ethnogenesis issues, which were common in the earlier stage of the development of archaeology. New topics appeared, for instance, the research of the mass tombs of the French soldiers who died in 1812. Besides the traditional methods, new ones were used, for example, the geographical information system (GIS) and scanning of the territory by a magnetometer. The formation of the underwater archaeology is considered as one of the positive changes. Studies of this direction concentrate at Klaipėda University. Attention is drawn to the problem of illegal archaeological excavations, which has been escalated by the use of metal detectors. Due to that has improved the legal framework for protection and from 2010, the use of a metal detector or other search technology is available only with the permission of the Department of Cultural Heritage. The article is illustrated with the pictures of archaeological objects and a cartoscheme in which the mentioned archaeological monuments are marked.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48648
Updated:
2020-07-07 14:33:05
Metrics:
Views: 41
Export: