Christianizacijos šaltinių paieška Lietuvos XIV a. pabaigos – XVIII a. pradžios kapinynų medžiagoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Christianizacijos šaltinių paieška Lietuvos XIV a. pabaigos – XVIII a. pradžios kapinynų medžiagoje
In the Journal:
Lituanistica. 2002, Nr. 1, p. 74-97
Keywords:
LT
Lietuvos christianizacija; Vėlyvieji senkapiai (XIV-XVIII a.); Kapų kasinėjimai.
EN
Christening of Lithuania; Late cemeteries (14th-18th century); Cemetery excavations.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje apžvelgiame kapinynų, kuriuose buvo laidojama po 1387 m. Lietuvos krikšto iki XVIII a. pradžios, kasinėjimų ir jų medžiagos analizės rezultatus. Iki šiol kasinėta apie 240 kapinynų, kuriuose atidengta per 9400 kapų, surasta daugybė tūkstančių radinių, tačiau visa šia medžiaga naudotasi labai ribotai ir tendencingai. Nesuprasta ir neįvertinta šios medžiagos reikšmė Lietuvos christianizacijos procesui. Straipsnio tikslas - visa tai atskleisti Lietuvos christianizacijos tyrinėtojams. Tik nuo 1997 m. XIV a. pabaigos - XVIII a. pradžios kapinynų medžiagoje pradėta pastebėti krikščioniškosios Vakarų kultūros reiškinius po 1387 m. Lietuvos krikšto. Nagrinėjant vieną labiausiai paplitusių papročių XIV a. pabaigos - XVIII a. pradžios laidosenoje - monetų dėjimą į kapus, kuris Lietuvos istoriografijoje buvo interpretuojamas kaip ryškiausias pagonybės pasireiškimas Lietuvoje, nustatyta, jog tai universalus, christianizacijos procesą lydintis reiškinys. Tyrinėjant Lietuvos christianizacijos procesą archeologų sukaupti ir išnagrinėti duomenys ateityje turėtų būti toks pat pažinimo šaltinis kaip istorijos dokumentai bei ikonografinė medžiaga. [Iš leidinio]

ENThe paper describes the results of the analysis of the excavations of the cemeteries from the period after the Christening of Lithuania in 1387 until the beginning of the 18th с Up to now, 240 cemeteries with more than 9400 graves have been excavated, many thousands of findings obtained. Nevertheless, all this material was used to a limited extent and in a biased way. Moreover, the importance of the above-mentioned findings for the analysis of the Christening of Lithuania was not appreciated. The aim of this paper is to reveal the importance of this material for the researchers of the Christening of Lithuania. It was only since 1997 that the phenomena of Western Christian culture had been discovered in the post-Christening materials of cemetery excavation from the end of the 14th to the beginning of the 18th cc. For example, while analysing one of the customs most widely spread from the end of the 14th to the beginning of the 18th cc. - putting coins in the graves (this custom was interpreted as the most vivid manifestation of heathenism in Christian Lithuania), it was found that this custom was a universal phenomenon in the process of christening. It is important to conclude that well-analysed archeological findings should be taken into consideration as a source of knowledge of the same importance as historical documents and iconographie materials for the research of the christening of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13154
Updated:
2018-12-17 11:01:08
Metrics:
Views: 16    Downloads: 7
Export: