Lietuvos miestų ir miestelių archeologiniai tyrinėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos miestų ir miestelių archeologiniai tyrinėjimai
In the Journal:
Lietuvos archeologija . 2003, t. 24, p. 133-160
Notes:
LDB Open.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas apžvelgti archeologinius kasinėjimus Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Darbe miestais laikomi tie, kurie XVI–XVII a. turėjo savivaldaus miesto – Magdeburgo – teises, o miesteliais – tokie, kurie šių teisių neturėjo. Tie miesteliai, kurie tik XVIII a. pab. gavo savivaldos teises, straipsnyje įvardijami miesteliais, nes faktiškai tokiomis teisėmis jie nespėjo pasinaudoti. Neaptariami tų miestų tyrinėjimų duomenys, kurie iki XV a. jau turėjo savivaldaus miesto teises, – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Trakų bei iki XIV a. pabaigoje buvusio Kernavės miesto. Straipsnyje aptariamas kultūrinių sluoksnių intensyvumo klausimas. Remiantis seniausių kultūrinių sluoksnių lokalizacija, apžvelgiami miestų ir miestelių plėtros klausimai. Archeologinių tyrimų duomenys buvo koreliuojami su istorinėmis žiniomis. Kai kurių tyrimų duomenis, pavyzdžiui, Adutiškio, Kėdainių ir Telšių kultūrinių sluoksnių chronologiją, teko patikslinti atsižvelgiant į naujausių kasinėjimų rezultatus bei po papildomo medžiagos įvertinimo. Ruošiant šį darbą buvo panaudota 359 vnt. pirminių šaltinių – kasinėjimų – ataskaitų, kurių duomenimis remiantis ir buvo aptarta bei apibendrinta dalis medžiagos.

ENThe paper aims to give an overview of archaeological excavations in Lithuanian cities and towns. Cities here mean those settlements that had Magdeburg Rights of a self-governing city and towns mean those settlements that did not have these rights in the 16th–17th c. Those towns that were conferred self-government rights only at the end of the 18th c. are referred to as towns in the paper, because factually they did not use those rights. The paper does not discuss the data of examination of those cities that already had the rights of a self-governing city before the 15th c. – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Trakai, and Kernavė before the end of the 14th c. The paper discusses the issue of intensity of cultural layers. Based on the localisation of the oldest cultural layers, the paper overviews the issues of the development of cities and towns. The data of archaeological researches were correlated with historical information. The data of certain researches, for example, the chronology of Adutiškis, Kėdainiai and Telšiai cultural layers, had to be specified with regard to the latest excavation results and following additional evaluation of material. Data from 359 reports of primary sources, i.e. excavations, were used in this paper to discuss and generalise part of the material.

ISSN:
0207-8694, 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15914
Updated:
2018-12-20 22:58:22
Metrics:
Views: 22    Downloads: 13
Export: