Dating of the cultural layers from Vilnius Lower Castle, East Lithuania: implications for chronological attribution and environmental history

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dating of the cultural layers from Vilnius Lower Castle, East Lithuania: implications for chronological attribution and environmental history
In the Journal:
Radiocarbon. 2009, Vol. 51, Nr. 2, p. 515-528
Keywords:
LT
Archeologija; Kultūrinių sluoksnių datavimas; Lyginimas su dendrochronologiniais ir archeologiniais duomenimis; Paleobotaniniai (žiedadulkių ir makrobotaniniai) tyrimai; Paleobotaninė analizė; Radiokarbonas; Radiokarboninės datos; Tarpdisciplininiai tyrimai; Vilniaus Žemutinė pilis; Vilnius; Žemutinė pilis.
EN
Archaeology; Correlation with the dendrochronological and archaeological data; Dating; Dating of cultural layers; Interdisciplinary studies; Lower Castle; Paleobotanical (pollen and plant macrofossil) inverstigations; Paleobotanical analysis; Radiocarbon; Radiocarbon dating; Vilnius; Vilnius Lower Castle.
Summary / Abstract:

LTRekonstruojant populiacijos istoriją, reikalinga tiksli chronologija, kurią dažnai sudėtinga nustatyti. Tarpdiscipliniai tyrimai, atlikti Vilniaus žemutinėje pilyje Lietuvoje, buvo panaudoti chronologinio tinklelio konstravimui. Šie tyrimai buvo grindžiami radiokarbono duomenimis ir archeologine informacija. Didžioji dalis pavyzdžių (medienos ir nuosėdų) buvo surinkti iš maždaug 3 m centro tarp kultūrinių sluoksnių. Paleobotaniniai (žiedadulkių ir makrofosilijų) tyrimai pateikė įrodymų, kad šioje vietoje šeštame amžiuje buvo nuolatinė gyvenvietė. Chronologiniai tyrimai rodo sedimentacijos protarpį prieš kultūrinio sluoksnio nusėdimo pradžią tyrinėjamoje vietoje. C14 duomenys parodė, kad kultūrinio sluoksnio formavimasis prasidėjo vėlyvajame XIII a. – ankstyvajame XIV a., t. y. anksčiau, nei tikėtasi remiantis archeologiniais duomenimis. Kultūrinio sluoksnio nusėdimas tęsėsi XIV a. viduryje – XIV a. antrojoje pusėje. Tokią tikimybę garantavo archeologiniai duomenys, o tą patvirtino C14 duomenys. XIV a. viduryje šioje teritorijoje žmogaus veikla kiek sumažėjo. Antrojoje XIV a. pusėje ši veikla, kaip ir žemės ūkio veikla atsigavo. XV a. pirmojoje pusėje tiriamoje teritorijoje vyko intensyvi vietos eksploatacija. Tai žymi vietos gyventojų ekonominį ir kultūrinį klestėjimą. Chronologinis tinklelis atspindi, kad iki XVI a. pirmosios pusės tebesitęsė tiriamų kultūrinių sluoksnių formavimosi procesas.

ENReconstruction of the population history requires accurate chronology, which is often difficult to determine. Interdisciplinary studies, completed in the Vilnius Lower Castle in Lithuania, were used for construction of chronological grid. These studies were based on radiocarbon dating and archaeological information. The majority of the samples (wood and sediments) was collected from approximately 3 m center of the culture layers. Paleobotanical (pollen and macro-fossils) investigations have provided evidence that in the 6th century there was a permanent settlement. Chronological studies show sedimentation interval before the beginning of sedimentation of cultural layer in the explored place. C14 data showed that formation of culture layer started in the late 13th century - the early 14th century, which is earlier than expected on the basis of archaeological data. Cultural layer sedimentation lasted from the middle of the 14th century - till the second half of the 14th century. Archaeological data ensured such a likelihood and this was approved by C14data. In the middle of the 14th century human activity slightly decreased in this territory. In the second half of the 14th century this activity as well as agricultural activity had recovered. In the first half of the 15th century intense exploitation of the place took place in the investigated area. This indicates economic and cultural prosperity of local population. Chronological grid reflects that until the first half of the 16th century investigated formation process of culture layers had still continued.

ISSN:
0033-8222
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39118
Updated:
2017-08-10 21:19:49
Metrics:
Views: 12
Export: