Ikireformacinio laikotarpio religiniai siužetai Klaipėdos reljefiniuose kokliuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikireformacinio laikotarpio religiniai siužetai Klaipėdos reljefiniuose kokliuose
Alternative Title:
Pre-reformation religious subjects in Klaipėda relief stove tiles
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2013, t. 39, p. 121-144
Keywords:
LT
Klaipėdos senamiestis; Kokliai; Religiniai siužetai; Koklių gamyba.
EN
Klaipėda Old Town; Stove tiles; Religious subjects; Stove tile manufacture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi vėlyviesiems viduramžiams ir ikireformaciniam laikotarpiui būdingi religine tematika dekoruoti Klaipėdos kokliai. Identifikuojami jų siužetai, šventųjų personalijos. Pagal tai kokliai skirstomi į dvi temines grupes ir pateikiama panašių siužeto paralelių iš kitų Europos miestų. Straipsnyje aptariamos teclmologinės-konstrukcinės koklių savybės, jų formavimo aspektai bei gamybos apraiškos Klaipėdoje. Siekiant įvertinti analizuojamų koklių pasirodymo ir naudojimo laikotarpį lokalioje terpėje, aktualizuojamos jų radimo aplinkybės bei su jomis susijusios chronologijos problemos. [Iš leidinio]

ENArticle presents Klaipėda stove tiles decorated with a religious themes characteristic of the Late Medieval and Pre-Reformation periods. It identifies their subjects and holy personages. On this basis, it divides the tiles into two topical groups and presents similar subject parallels from other European cities. Tlic article discusses the technological - construction features of the tiles, aspects of their formation, and the manifestations of their production in Klaipėda. In order to evaluate the incidence and use of the analysed tiles in the local milieu during the period, it actualises the circumstances of their discovery and the related chronological problems. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51925
Updated:
2018-12-17 13:38:21
Metrics:
Views: 97    Downloads: 7
Export: