Kaunas castle from another perspective: the chemical composition of iron construction elements

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Kaunas castle from another perspective: the chemical composition of iron construction elements
Alternative Title:
Kauno pilis iš kitos perspektyvos: geležinių kosntrukcijos detalių cheminė kompozicija
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2019, t. 26, p. 122-131
Keywords:
EN
Portable XRF; Chemical composition; Iron; Metallurgy; Kaunas castle; Medieval perio.
Summary / Abstract:

LTKauno pilis buvo viena pirmųjų mūrinių pilių, statytų Lietuvoje XIV amžiuje. Dalis archeologinių tyrimų metu surinktos statybinės geležies artefaktų yra saugomi Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fonduose. Tyrimo tikslas buvo sužinoti geležinių artefaktų, naudotų statybose, cheminę kompoziciją. Šiam tikslui įgyvendinti buvo pasirinktas nedestruktyvus metodas – XRF analizė, kurią atliko UAB „Nepriklausomi tyrimai“ su Niton XL2 PLUS. Tyrimui buvo atrinkta 10 vinių (2–10, 12 pav.), kilpvinė (1 pav.), varstomoji detalė (11 pav.), jungiamoji detalė (13 pav.). Atsižvelgus į tyrimo rezultatus, darytinos išvados, kad dvylikoje XRF metodu ištirtų mėginių geležies koncentracija viršija 90 proc. ribą, viename mėginyje geležies koncentracija viršijo tik per 70 proc. ribą. Nustatyti ryšio tarp cheminės kompozicijos ir vinių tipologijos nepavyko dėl per mažo bandinių kiekio. Tačiau tai yra startas ateities tyrimams. XRF metodo taikymas šiuo atveju galėjo pasiteisinti tik iš dalies, kadangi tokie veiksniai kaip konservavimo medžiagos, dirbinių laikymo sąlygos, oksidaciniai procesai, netinkamas bandinio paruošimas, prietaiso paklaida galėjo turėti tiesioginę įtaką cheminės kompozicijos rezultatų iškraipymui. Teoriškai nustatyti gaminių žaliavos vietas, iš kur ji buvo tiekiama Kauno pilies statybai, yra įmanoma, tačiau remtis vien aplinkiniais vietovardžiais būtų per daug naivu. Ypač žinant, kad pasibaigus balų rūdos ištekliams, buvo ieškoma kitų vietų. Taip pat nežinomas ir tikslus tų vietovių pavadinimų egzistavimo periodas. [Iš leidinio]

ENThe chemical composition of iron construction elements is not usually a topic of interest in Medieval archaeology. This article focuses attention on the chemical composition of iron elements such as nails. For compositional analysis, the XRF method was used. A comparison was made between XRF results and physical measurements. The aim of this article was to identify the amount of iron in metal elements that were possibly used in constructing castles, and to find a connection between the chemical composition of objects and their physical measurements. [From the publication]

DOI:
10.15181/ab.v26i0.2026
ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84661
Updated:
2020-05-04 10:09:15
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: