Język litewski w perspektywie porównawczej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Prancūzų kalba / French
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
  • Italų kalba / Italian
Title:
Język litewski w perspektywie porównawczej
Publication Data:
Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
Pages:
510 p
Series:
Baltica Varsoviensia; t. 3
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir išnašose.
Contents:
Przedmowa — Stanowisko języka litewskiego w rodzinie indoeuropejskiej. Języki bałtyckie: litewski, łotewski, staropruski. Indoeuropejskic podstawy słownictwa litewskiego. Das Litauische im Kontext der indogermanischen Vergleichung. Il ruolo della lingua lituana per la linguistica indoeuropea. Konserwatyzm językowy na przykładzie litewskim. Sporne problemy wokalizmu litewskiego — Morfologia — Przypadki lokalne języków bałtyckich. Uwagi o litewskim praeteritum typu norė(j), giedo(j). Geneza starolitewskiego conditionalis na -biau, -bet, -bi-. Starolitewskie zmuo, žmunį na tle prabałtyckich rzeczowników atematycznych. Komentarz laryngalistyczny do wybranych formacji litewskich — Dialektologia — System fonologiczny litewskiej gwary puńskiej. Grupy spółgłoskowe litewskiej gwary puńskiej. Szkic morfologiczny litewskiej gwary puńskiej (wraz z tekstami gwarowymi). Zapożyczenia niemieckie w gwarze litewskiej okolic Puńska na Suwalszczyźnie — Etymologia — Etimologijos pastabos I: 1. paveikslas, 2. paukštis, 3. peslys, 4. nakvoti. Etimologijos pastabos II: 1. veikslus > veigzlus ir gaistras > gaizdras, 2. žaizdras, 3. žiezdrai, žiegždros, 4. žvirzdai, 5. kemzdrynė, 6. kremzlė. Etimologijos pastabos III: 1. kakšlė, 2. pūkšlė, 3. vikšras ir vievesa. Etimologijos pastabos IV: lie. vaikščioti.Etimologijos pastabos V: Nomina postverbalia indas, pergas, išeiga ir kt. Slawisch ovadь und litauisch uodas. Etymologia scs. mesęcь i lit. mėnuo jako ilustracja zmian językowych stwierdzanych przez porównanie zewnętrzne. Litauisch lokys, lateinisch lacer und griechisch ἀπέληκα. Etymologisches zu litauisch lokšnus, šikšna und šykštus. Kilka zrównań słowiańsko-litewskich. 1. Słow, venьcь : lit. vainikas, 2. Ps. čeznoti: lit. kęžta, 3. ps. dęgna: lit. dengu. Altlitauisch prieras, pryieraut und priarka. Pochodzenie wyrazów litewskich typu peludė, arklidė. Priesagos -sčias kilmė. Problematyka etymologiczna sufiksów -dyti i -styti — Stosunki językowe polsko-litewskie. Polono-Lithuanica. 1. O nazwiskach typu Pilsudski. Polono-Lithuanica. 2. Pol. kieszen(ia), błr. kešenja a lit. kišenė. Polono-Lithuanica. 3. Pol. gwar. rupieżliwy a lit. rūpes(t)lyvas. Polono-Lithuanica. 4. Pol. gwar. guziny a lit. gužynės. O niektórych lituanizmach polszczyzny wileńskiej. Les noms de familie polonais dʼorigine lituanienne. Pochodzenie litewskiej nazwy miejscowej Pilsūdai (pol. Piłsudy) — Indeks wyrazów — Indeks nazwisk.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Indoeuropiečių kabos / Indo-European languages; Kalbų giminystė / Related languages; Morfologija / Morphology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Dialektologija; Etimologija; Ide kalbų šeima; Indoeuropiečių kalbos; Kalbų ryšiai; Lyginamoji kalbotyra; Morfologija; Baltic languages; Comparative linguistics; Dialectology; Etymology; Indo-European languages; Language contacts; Morphology.

ISBN:
8323314306
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47341
Updated:
2020-05-22 20:27:08
Metrics:
Views: 85
Export: