Dvi Zietelos šnektos būdvardžių darybos ypatybės istoriniu požiūriu: dėl o ir (i) io kamienų mišimo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvi Zietelos šnektos būdvardžių darybos ypatybės istoriniu požiūriu: dėl o ir (i) io kamienų mišimo
Alternative Title:
  • Two aspects of adjective formation in the Lithuanian dialect of Zietela from a historical perspective: blending of -o and -(i)Uo stems
  • Two derivational features of adjectives in the Zietela dialect from the diachronic point of view: the merger of o- and (i)io-stems
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje atkreiptas dėmesys į dvi Zietelos šnektos ypatybes: 1) čia plačiau vartojami būdvardžiai su priesaga -iškis(-ė) negu atitinkami vediniai su -škas(-a), plg. lietuvíškės giesmės ir lietùviškos giesmės; 2) šioje šnektoje užfiksuota tą pačią reikšmę turinčių dubletų su -inas(-a) ir -inis(-ė), pvz, akmenínas || akmenínis. Šie reiškiniai siejami su labai senu o ir (i)Uo kamienų mišimu būdvardžių afiksuose, plg. ide. *neuo- || *neuUo ‘naujas’. [Iš leidinio]

ENThis article focuses on two aspects of the dialect of Zietela: 1) the more frequent use of adjectives with the suffix -iškis (-ė) than the corresponding formations with -škas (-a), e.g. lietuvíškės giesmės / lietùviškos giesmės; 2) a doublet with equivalent meaning in this dialect is formed with -inas (-a) and -inis(-ė), e.g. akmenínas|| akmenínis. These phenomena are linked to a very old blending of -o and -(i)Uo stems in adjectival suffixes, e.g. IE *neuo-|| *neuUo ‘naujas’. [From the publication]

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1987
Updated:
2014-12-29 16:22:59
Metrics:
Views: 35
Export: