Vienkamieniai asmenvardžiai su bl. but-(C)- ir jų kilmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienkamieniai asmenvardžiai su bl. but-(C)- ir jų kilmė
Alternative Title:
  • One-Root Aistian Personal Names with but-(C)- and their Origin
  • Einstämmigen Namen mit bl. but-(C)- und ihrer Herkunft
In the Journal:
Baltistica. 2005, 6 priedas, p. 215-228
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Baltų kalbos / Baltic languages; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami vienkamieniai baltų vardai su kamienu but-. Išnagrinėjus šiuos baltų asmenvardžius struktūriškai ir pagal kilmę paaiškėjo, kad bendrais vienkamieniais baltų vardais laikytini nepriesaginiai asmenvardžiai su but- ir priesaginiai asmenvardžiai su bl. but-el-, but-il-, but-k-, lie. butk-ūn-, la. pr. butk-un-. Rytų baltams yra bendri asmenvardžiai su but-en-, but-ul- ir butk-in-. Kiti kamieną but- turintys vardai yra fiksuoti atskirose baltų kalbose. Dėmenį but-(C)- turinčius vienkamienius asmenvardžius patikimiausia kildinti iš trumpinių, kurių pamatai – dvikamienių asmenvardžių kamienai. Visoms trims baltų kalboms bendri trumpinių su but-(C)- pamatai yra but- turintys pirmasis ir antrasis dvikamienių asmenvardžių kamienai. Laikant vienkamienius asmenvardžius sudėtine senosios vardų sistemos dalimi, lietuvių pavardėms su dėmeniu but-, turinčioms balsinių ir priebalsinių priesagų, buvo suponuoti trys antroponimikos literatūroje nurodyti skirtingi pamatai: pirmasis, antrasis ar pirmasis ir pradžia antrojo dvikamienio vardo kamienai. Patikrinus lokalizacijomis sutampančius dvikamienius vardus ir su jais sietinus trumpinius pastebėta, kad dažniausias but-(C)- turinčių pavardžių pamatas yra antrasis dvikamienio asmenvardžio kamienas. Šis pamatas yra būdingas ir kitoms trumpinių kilmės lietuvių pavardėms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antroponimika; Apeliatyvai; Trumpiniai; Baltų kalbos.

ENThe article analyses one-root Aistian names with the root but-. After the analysis of the structure and the origin of these personal names, it became evident that common one-root Aistian names are non-suffixal personal names but- and suffixal personal names with bl. but-el-, but-il-, but-k-, lie. butk-ūn-, la. pr. butk-un-. Personal names with but-en-, but-ul- and butk-in- are common to eastern Aistians. Other names that have the but- root are detected in other Aistian languages. One-root personal names with the component but-(C)- are most reliably derived from abbreviations the basis of which are two-root personal names. Bases of abbreviations with but-(C)- common for all three Aistian languages are the first and the second roots or two-root personal names with but-. Considering that one-root personal names are a component part of the old name system, three different bases indicated in anthroponymy were suggested for Lithuanian surnames with but- that have suffixes with vowels and consonants: the first, the second or the first and the beginning of the second root of a two-root name. After the locally identical two-root words and abbreviations related to them were checked, it was noticed that the most frequent basis of surnames that have but-(C)- is the second root of a two-root personal name. This basis is also characteristic of other Lithuanian surnames of the origin of abbreviations.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3327
Updated:
2018-12-17 11:37:27
Metrics:
Views: 30    Downloads: 8
Export: