The East Baltic name for 'spider' : recenzija

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisRecenzija / Book review
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėThe East Baltic name for 'spider'
AutoriaiWitczak, Krzysztof Tomasz
LeidinyjeBaltistica . 2006, t. 41, Nr. 1, p. 101-102
Recenzuojama knyga: Język litewski w perspektywie porównawczej / Wojciech Smoczyński 2001. 510 p
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTIndoeuropiečių kalbos; Baltų kalbos; "Voras"; Žodžiai
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje plačiau apžvelgiama rytų baltų žodžio „voras“ etimologija. W. Smoczyński savo knygoje „Język litewski w perspektywie porównawczej“, remdamasis prieš daugelį metų Leskieno pasiūlyta etimologija, šį žodį kildina iš lietuvių kalbos veiksmažodžio „veriu“, „vėriau“, „verti“ ir iš indoeuropiečių šaknies „*h2uer-“. Deja, ignoruojami fonologiniai šios derivacijos sunkumai, siūlant neįtikinamą naujovišką apofonija *ā ~ *ē vietoj *ō ~ *ē. Straipsnyje atsiribojama nuo šios tradicinės etimologijos, manant, kad ji esanti klaidinga. Autoriaus nuomone, lie. „voras“, turintis senąjį balsį *ā, gali būti kildinamas iš indoeuropiečių būdvardžio „*wāros“ ‘su įlinkusiomis į vidų kojomis, susikūprinęs; su kojomis, toli viena nuo kitos‘. Šis žodis taip pat lyginamas su panašiais lotynų kalbos būdvardžiais: „vārus“ ‘su įlinkusiomis į vidų kojomis‘ ir „vāricus“ ‘su kojomis, toli viena nuo kitos‘. Ši etimologija įtikinama tiek fonologiškai, tiek semantiškai, nes vorai yra gyviai su aštuoniomis įlinkusiomis į vidų kojomis, esančiomis toli viena nuo kitos.

ENThe article takes a wider look at etymology of the word voras (spider) in the Eastern Baltic languages. In his book Język litewski w perspektywie porównawczej Smoczyński suggests that this word originated form the Lithuanian word veriu, vėriau, verti (to bead) and the Indo-European root *h2uer- based on etymology of suggested by Leskienas many years ago. Unfortunately phonologic difficulties of this derivation are ignored by suggesting an unconvincing new apophony *ā ~ *ē instead of *ō ~ *ē. The article dissociates from this traditional etymology as it is considered wrong. The author thinks that Lithuanian voras, which has an old vowel *ā, could have originated from the Indo-European adjective *wāros – the one with saggy legs, crooked; with legs that are away from each other. This word is also compared to the similar Latin adjectives: vārus – the one with saggy legs and vāricus – with legs that are away from each other. This etymology is convincing both phonologically and semantically as spiders are creatures with eight saggy legs, which are away from each other.

ISSN0132-6503, 2345-0045
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3204
Atnaujinta2018-12-20 23:08:49
Metrika Peržiūros: 2