Zur Verbreitung und Entwicklung der Adjektive auf *-inio-

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zur Verbreitung und Entwicklung der Adjektive auf *-inio-
Alternative Title:
  • Būdvardžio su priesaga *-inio- paplitimas ir raida
  • On the distribution and development of the adjective in *-inio-
In the Journal:
Indogermanische Forschungen. 2004, 109, p. 355-363
Keywords:
LT
16 amžius; Liaudies kultūra / Folk culture; Baltų kalbos / Baltic languages; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Latvių kalba / Latvian language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTModerniojoje lietuvių kalboje plačiai naudojami būdvardžiai su priesaga *-inio-. Priesagos *-ino- įvairovė greičiausiai kilusi iš senojo o- ir (i)io- kamienų susiliejimo, o tolimesnę plėtotę pasiskolino iš Baltų kalbų kontaminacijos su formantu *-(i)io-. Senojoje lietuvių kalboje šie dariniai greičiausiai buvo paplitę netolygiai. Tuo tarpu rytų aukštaitijos autoriaus Sirvydo žodynuose dariniai su *-inio- užima aukščiausią dažnumo kategoriją tarp visų būdvardinių darinių (kaip ir šiuolaikinėje lietuvių kalboje). Jie yra pakankamai reti XVI ir XVII amžiaus Prūsų Lietuvos rašiniuose, kurių kalba yra paremta vakarų aukštaičių ir žemaičių dialektais. Jeigu dariniai su *-inio- šiuose tekstuose pasitaiko, jie dažniausiai yra sudaiktavardėję (panašus reiškinys pastebėtas Senojoje Prūsijoje). Senosios Lietuvos duomenys, kaip ir plačiai paplitęs diminutyvų su –inš(-ina) (istoriškai kilusių iš būdvardžio su *-inio-) naudojimas latvių kalboje rodo, kad šis būdvardis su *-inio- turėjo būti išplitęs po Rytines Baltų teritorijas.Reikšminiai žodžiai: Būdvardis; Priesagos; Rytų aukštaičiai; Prūsų Lietuva; Baltų kalbos; Adjective; Suffix; Eastern High Lithuanian; Prussian Lithuania; Baltic languages.

ENModern Lithuanian makes extensive use of adjectives with the suffix *-inio-, a variety of the suffix *-ino- probably resulting from the merger of old o- and (i)io- stems and owing its further expansion in Baltic languages to contamination with the formant *-(i)io-. In Old Lithuanian, however, they seem to have been unequally spread. Whereas in the dictionaries of the Eastern High Lithuanian author Sirvydas derivatives in *-inio- rank highest in frequency among all adjectival formations (just as in modern Lithuanian), they are quite rare in the 16th and 17th century writings from Prussian Lithuania whose language is based on West High Lithuanian and Low Lithuanian dialects. If they occur at all here, they are usually substantivised (the same is observed in Old Prussian). The data of Old Lithuanian as well as the widespread use of diminutives in -inš(-ina) (historically deriving from adjectives in *-inio-) in Latvian suggest that adjectives in *-inio- must have spread from the Eastern Baltic area.

ISSN:
0019-7262
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7004
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 31
Export: