Ide. suff. *-ko- semantinė sklaida baltų kalbose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ide. suff. *-ko- semantinė sklaida baltų kalbose
Alternative Title:
Semantic spread of the ie suff. *-ko- in baltic languages
In the Journal:
Res humanitariae. 2009, t. 6, p. 112-132
Keywords:
LT
Adjektyvizacinė, substantyvizacinė, posesyvinė funkcijos; Darinys; Priesaga; Semantinė raida; Semema; Sufiksas.
EN
Adjectivizational, substantivizational, possesive functions; Adjectivizational, substantivizational, possessive functions; Derivative; Semantic development; Sememe; Suffix.
Summary / Abstract:

LTIde. sufikso *-ko- semantinės raiškos ypatumai baltų kalbose apžvelgti ne vieno morfologijos tyrėjo darbuose. Dažniausiai apsiribojama vardažodžių su antrinėmis priesagomis skirstymu pagal reikšminius lizdus. Iki šiol tik S. Ambrazas mėgino atskleisti semantinės funkcijos priežastingumo nustatymo kriterijus bei prototipinių darybinių šio formanto modelių atsiradimo būdus. Vis dėlto spėtina, kad kai kurie reikšminės šio sufikso raiškos ypatumai iki šiol yra neaptarti. Straipsnyje dar karta mėginama nustatyti ide. suff. *-ko- semantinę raidą, svarbią ne tik baltų kalbų atskirų žodžių reikšminei analizei, bet ir kitų ide. kalbų leksemų darybinių tipų nustatymo procesui. Apžvelgus semantinę darybinio elemento sklaidą, iškeliama hipotezė, kad be adjektyvizacinės ir substantyvizacinės bei kt. semantinio valentingumo raiškų, ide. kalboms (taip pat ir baltų) būdinga posesyvinė suff. *-ko- reikšminė funkcija, kuri, spėtina, yra pirminė. [Iš leidinio]

ENIn the present article once again an attempt is made to establish a way of semantic development of the IE suffix *-ko-. It is important for the analysis of separate Baltic lexemes and finding an origin of derivational types of the other IE languages. Having analyzed a semantic spread of the derivational element, the hypothesis is put forward that without already specified adjectivizational, substantivizational etc. semantic functions, for the IE (also Baltic) languages also is inherent possessive function which most likely is primary. Being based on the received data of semantic valency of the suffix, new interpretation of some Baltic and Slavic lexemes is resulted, including OPr. mosuco "weasel" E 662, OPr. gaylux "ermine" E 661, OPr. wosux "goat" E 675; OPr. waldniku "for the master" III 91, (59), OPr. waldwico "knight" E 406, Slav. владыка "lord, master", Slav. вьсевладыка "sovereign" etc. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23996
Updated:
2018-12-17 12:37:19
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: