Dėl skaitvardinių būdvardžių su priesaga -gis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl skaitvardinių būdvardžių su priesaga -gis/-gys(-ė) raidos
Alternative Title:
  • Concerning the evolution of numeral adjectives with the suffix -gis or -gys (or -gė)
  • On the development of adjectives derived from numerals with the suffix -gis / -gys(-ė)
Keywords:
LT
Aukštaičiai / Aukštaitian dialect; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos skaitvardiniai būdvardžiai su priesaga -gis/-gys(-ė) turi atitikmenų kai kuriose kitose ide. kalbose, plg. lie. treigỹs/treĩgis ir s. bažn. sl. trizъ ‘trejų metų’. Kita vertus, šis darybos tipas produktyvus tapo tik dalyje lietuvių tarmių, ypač Mažojoje Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Vakarų aukštaičių tarmė; Žodynas; Katekizmai; Daryba; Deverbatyvai; Deminutyvai; Afiksai.

ENNumeral adjectives in Lithuanian with the suffix -gis or -gys (or -gė) have equivalents in some I-E languages, cf. Lithuanian treigỹs/treĩgis and Old Church Slavonic trizъ (‘a 3-year period’). However, this type of formation was productive only in some Lithuanian dialects, especially in Lithuania Minor.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2010
Updated:
2017-12-18 11:55:35
Metrics:
Views: 37    Downloads: 1
Export: