Lietuvių kalbos būdvardžių su priesaga *-lo- raida

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLietuvių kalbos būdvardžių su priesaga *-lo- raida
Kita antraštėDevelopment of Lithuanian adjectives with suffix *-lo-
AutoriaiAmbrazas, Saulius
LeidinyjeBaltistica . 2006, t. 41, Nr. 1, p. 15-31
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTBaltų kalbos; Indoeuropiečių kalbos; Veiksmažodiniai būdvardžiai; Priesagos; Darybos reikšmė
Santrauka / Anotacija

LTVeiksmažodiniai būdvardžiai su *-lo-, paveldėti iš ide. prokalbės (ypač sena šios priesagos kaita su *-no- ir *-ro-, plg. lie. lei-las ir lei-nas ‘laibas’ bei gr. Λει-ρός ‘liesas, išblyškęs, gležnas’), lietuvių kalboje nyksta dėl produktyviųjų vedinių su darybos galūne -us įtakos, plg. dyg-lùs ir dyg-ùs. Vienas kitas vardažodinis būdvardis su išvestinėmis priesagomis, kilusiomis iš *-lo-, irgi turi darybos paralelių kai kuriose kitose ide. kalbose, plg. lie. ak-ýlas : akis ir lo. cīv-īlis ‘pilietinis’ : cīvis ‘pilietis’. [Iš leidinio]

ENVerb-derived adjectives with *-lo- inherited from Proto-Indo-European (especially those that alternate with the suffixes *-no- and *-ro-, cf. Lithuanian lei-las and lei-nas as well as laibas (meaning ‘thin’) and Greek λει-ρός (meaning ‘thin’), are disappearing from Lithuanian because of the productivity of the -us in producing derivatives, cf. dyg-lùs and dyg-ùs. Certain verb-derived adjectives with formative suffixes evolved from *-lo- also have parallels in some other Indo-European languages, cf. Lithuanian ak-ýlas (meaning ‘watchful’, from akis, meaning ‘eye’) and Latin cīv-īlis (meaning ‘civic, civilian, civil’), from cīvis, meaning ‘citizen’).

ISSN0132-6503, 2345-0045
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2840
Atnaujinta2018-12-20 23:08:47
Metrika Peržiūros: 4    Atsisiuntimai: 2