Lietuvių kalbos būdvardžių su priesaga *-lo- raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos būdvardžių su priesaga *-lo- raida
Alternative Title:
Development of Lithuanian adjectives with suffix *-lo-
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 1, p. 15-31
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Indoeuropiečių kabos / Indo-European languages; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTVeiksmažodiniai būdvardžiai su *-lo-, paveldėti iš ide. prokalbės (ypač sena šios priesagos kaita su *-no- ir *-ro-, plg. lie. lei-las ir lei-nas ‘laibas’ bei gr. Λει-ρός ‘liesas, išblyškęs, gležnas’), lietuvių kalboje nyksta dėl produktyviųjų vedinių su darybos galūne -us įtakos, plg. dyg-lùs ir dyg-ùs. Vienas kitas vardažodinis būdvardis su išvestinėmis priesagomis, kilusiomis iš *-lo-, irgi turi darybos paralelių kai kuriose kitose ide. kalbose, plg. lie. ak-ýlas : akis ir lo. cīv-īlis ‘pilietinis’ : cīvis ‘pilietis’. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Indoeuropiečių kalbos; Veiksmažodiniai būdvardžiai; Priesagos; Darybos reikšmė.

ENVerb-derived adjectives with *-lo- inherited from Proto-Indo-European (especially those that alternate with the suffixes *-no- and *-ro-, cf. Lithuanian lei-las and lei-nas as well as laibas (meaning ‘thin’) and Greek λει-ρός (meaning ‘thin’), are disappearing from Lithuanian because of the productivity of the -us in producing derivatives, cf. dyg-lùs and dyg-ùs. Certain verb-derived adjectives with formative suffixes evolved from *-lo- also have parallels in some other Indo-European languages, cf. Lithuanian ak-ýlas (meaning ‘watchful’, from akis, meaning ‘eye’) and Latin cīv-īlis (meaning ‘civic, civilian, civil’), from cīvis, meaning ‘citizen’).

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2840
Updated:
2018-12-20 23:08:47
Metrics:
Views: 40    Downloads: 2
Export: