Hiat laryngalny w językach bałto-słowiańskich

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Hiat laryngalny w językach bałto-słowiańskich
Alternative Title:
Laryngalhiat in the Baltic and Slavonic languages
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2002, t. 47, p. 55-87
Keywords:
LT
Slavų kalbos / Slavic languages; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami vadinamieji laringaliniai hiatai baltų ir slavų kalbose. Tai tokie atvejai, kai laringalo nelieka tarp aukštutinio pakilimo balsio i ar u ir priesagos balsio. Toks išsidėstymas būdingas nulinio laipsnio dariniams, kurių šaknys yra *CeiH-/*CieH- ar *CeuH-/*CueH- tipo. Kada balsinė priesaga pridedama prie nenulinio laipsnio *CeH- tipo šaknies, laringalas išnyksta be pėdsakų (jo praradimas veda link kontrakcijos ar antro diftongo atsiradimo). O panaši situacija, kuri sukelia laringalo išnykimą po i, u, suponuoja baltų ir slavų kalbose hiato panaikinimą įterpiant homorganinius glaidus i, u.Reikšminiai žodžiai: Laryngalhiat; Balsinė priesaga; šaknys *CeiH9 -/*Ci9eH- arba; *Ceu9H-/*Cu9eH-; Laryngeal; Antriniai diftongai; Glaidas; Laringalinis hiatas; Vocalic suffix; Roots of the type *CeiH9 -/*Ci9eH- or; *Ceu9H-/*Cu9eH-; Laringalas; Secondary dipthongs; Glide.

ENThe article deals with the treatment of the so-called Laryngalhiat in Baltic and Slavonic. These are cases where a laryngeal was lost between a high vowel i or u and a suffixal vowel. This constel-lation is characteristic of zero grade formations based on roots of the type *CeiH-/*CieH- or *CeuH-/*CueH-. When a vocalic suffix is added to a full grade root of the type *CeH-, the laryngeal leaves no trace (its loss leading to contraction or the rise of a secondary diphthong), whereas a similar situation involving the loss of a laryngeal after i, u produces a hiatus subsequently eliminated in Baltic and Slavonic by insertion of a homorganic glide i, u. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15827
Updated:
2018-12-20 22:56:02
Metrics:
Views: 33    Downloads: 1
Export: