Mikalojaus Daukšos "Postilė"- žinoma ir nepažįstama.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojaus Daukšos "Postilė"- žinoma ir nepažįstama
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 2, p. 16-32
Keywords:
LT
Mirtis / Death.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aiškinami žemiau pateikiamo vieno Mikalojaus Daukšos Postilės pamokslo publikacijos parengimo motyvai. Svarbiausias iš jų -- tai susiklosčiusi mąstymo inercija, dėl kurios ne vien garsioji šios Postilės prakalba, bet ir ją sudarantys lenkų jėzuito Jokūbo Vujeko (Jakub Wujek) parašyti pamokslai dažnai priskiriami Renesanso epochai, nors pastarieji yra neabejotinai barokiniai. Faktas, kad Daukšos išverstieji pamokslai, išskyrus kalbininkus, mažai kam žinomi, aiškinamas jų ortografijos, leksikos ir sintaksės archajiškumu. Dėl šios priežasties publikacijoje pateikiamos dvi teksto versijos: viena tradiciškai transponuota, antra -- sušiuolaikinta, perrašyta dabartine lietuvių kalba. Manoma, kad taip apdorotas tekstas gali būti pravartus literatūros ir kultūros istorikams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pamokslas; Homilija; Mirtis; Katalikiškoji Reforma; Archajiškumas; Sermon; Homily; Death; Catolic Reform; Archaism.

ENThe article precedes a quite innovative publication of one chosen sermon from a seemingly very well-known edition, a monument of early Lithuanian literature -- the so called "Daukša's Postilla" (1599), which is a translation of The Minor Postilla by Polish Jezuit Jakub Wujek. The problem is, that the only text from this book, which is really well-known in contemporary Lithuania, is it's foreword, written by Daukša himself and famous for it's progressive ideas and manifest spirit of Renaissance. The homilies and sermons, that is, an actual content of the book, are not known at all, as well as the fact, that ideologically they belong to a different cultural age -- the age of baroque. So the publication is meant to make this fact obvious. It's innovative, because the text of the sermon is presented in two versions: the traditional, transponed, and re-written in modern Lithuanian, which could be very useful for the historians of literature and culture. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5134
Updated:
2020-03-05 14:52:29
Metrics:
Views: 68    Downloads: 24
Export: