Mikalojaus Daukšos "Postilė"- žinoma ir nepažįstama.

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMikalojaus Daukšos "Postilė"- žinoma ir nepažįstama
AutoriaiPatiejūnienė, Eglė
LeidinyjeŽmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 2, p. 16-32
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTPamokslas; homilija; mirtis; katalikiškoji Reforma; archajiškumas
ENSermon; homily; death; catolic Reform; archaism
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje aiškinami žemiau pateikiamo vieno Mikalojaus Daukšos Postilės pamokslo publikacijos parengimo motyvai. Svarbiausias iš jų -- tai susiklosčiusi mąstymo inercija, dėl kurios ne vien garsioji šios Postilės prakalba, bet ir ją sudarantys lenkų jėzuito Jokūbo Vujeko (Jakub Wujek) parašyti pamokslai dažnai priskiriami Renesanso epochai, nors pastarieji yra neabejotinai barokiniai. Faktas, kad Daukšos išverstieji pamokslai, išskyrus kalbininkus, mažai kam žinomi, aiškinamas jų ortografijos, leksikos ir sintaksės archajiškumu. Dėl šios priežasties publikacijoje pateikiamos dvi teksto versijos: viena tradiciškai transponuota, antra -- sušiuolaikinta, perrašyta dabartine lietuvių kalba. Manoma, kad taip apdorotas tekstas gali būti pravartus literatūros ir kultūros istorikams [Iš leidinio]

ENThe article precedes a quite innovative publication of one chosen sermon from a seemingly very well-known edition, a monument of early Lithuanian literature -- the so called "Daukša's Postilla" (1599), which is a translation of The Minor Postilla by Polish Jezuit Jakub Wujek. The problem is, that the only text from this book, which is really well-known in contemporary Lithuania, is it's foreword, written by Daukša himself and famous for it's progressive ideas and manifest spirit of Renaissance. The homilies and sermons, that is, an actual content of the book, are not known at all, as well as the fact, that ideologically they belong to a different cultural age -- the age of baroque. So the publication is meant to make this fact obvious. It's innovative, because the text of the sermon is presented in two versions: the traditional, transponed, and re-written in modern Lithuanian, which could be very useful for the historians of literature and culture. [From the publication]

ISSN1392-8600, 1822-7805
Mokslo sritisLiteratūrologija / Literary Studies
Susijusios publikacijos
  • Barokas / Eligijus Raila. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai / sudarė Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligijus Raila. Vilnius: Aidai, 2001. P. 58-71.
  • Katalikiškoji reforma / Liudas Jovaiša. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai / sudarė Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligijus Raila. Vilnius: Aidai, 2001. P. 241-259.
  • Lietuviškoji raštija / Sigitas Narbutas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai / sudarė Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligijus Raila. Vilnius: Aidai, 2001. P. 276-292.
  • Lietuvių literatūros istorija : XIII-XVIII amžius / Eugenija Ulčinaitė, Albinas Jovaišas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 520 p.
  • Lietuvos europėjimo keliais : istorinės studijos / Edvardas Gudavičius ; sudarė Rimvydas Petrauskas, Alfredas Bumblauskas. Vilnius : Aidai, 2002. 384 p.
  • Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūra / Eugenija Ulčinaitė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 345 p., [8] iliustr. lap.
  • Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje : XVI a. trečias dešimtmetis - XVII a. pirmas dešimtmetis / Ingė Lukšaitė. Vilnius : Baltos lankos, 1999. 647 p.
  • Senosios Lietuvos istorija 1009-1795 / Alfredas Bumblauskas. Vilnius : R. Paknio l-kla, 2005. 485 p.
  • Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai / Paulius Rabikauskas ; Vilniaus universitetas ; sudarė Liudas Jovaiša. Vilnius : Aidai, 2002. 543 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5134
Atnaujinta2020-03-05 14:52:29
Metrika Peržiūros: 11    Atsisiuntimai: 6