Sociologijos istorija : teorinės idėjos, problemos ir sąvokos. T. 1, Sociologijos filosofija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociologijos istorija: teorinės idėjos, problemos ir sąvokos. T. 1, Sociologijos filosofija
Alternative Title:
History of sociology: theoretical ideas, problems, and concepts. Vol. 1, The sociology of philosophy
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
Pages:
932 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Sociologijos istorija; Teorinės idėjos; Problemos; History of sociology; Theoretical ideas; Problems.
Keywords:
LT
Problemos; Sociologijos istorija; Teorinės idėjos.
EN
History of sociology; Problems; Theoretical ideas.
Summary / Abstract:

LTTai vadovėlis Lietuvos aukštųjų mokyklų socialinių ir humanitarinių mokslų studentams ir doktorantams. Šios knygos pirmoje dalyje gvildenamos moderniojo laikotarpio sociologijos ir filosofijos idėjos, teorinės problemos ir sąvokos. Sociologijos diferenciacijos kriterijai, metodo idėjos ir kiti koncepciniai dėmenys įtraukiami į probleminį filosofinės nuostabos lauką. Sociologija čia interpretuojama kaip sudėtinė diferencijuoto filosofijos dalyko plėtros dalis. Drauge nagrinėjami sociologijos, visuomenės ir modernybės ryšiai. Antroje knygos dalyje, kurioje detaliau aptariamos politikos sociologijos sąvokos ir problemos, analizuojamos Thomas' Hobbeso, Charles Montesquieu, Alexio de Tocqueville'io, Herberto Spencerio, Karlo Marxo socialinės teorijos. Abiejose dalyse svarstoma socialinės tvarkos problema, atskleidžianti, jog klasikiniu socialinės teorijos formavimosi laikotarpiu buvo plėtojami ir analitinės, ir normatyvinės politikos sociologijos principai. Paskutiniuose dviejuose knygos skyriuose svarstoma socialinės teorijos ir ideologijos santykio problema. Gvildenami tragiški politiniai Marxo istorijos teorijos padariniai Lietuvos visuomenei ir netiesioginiai scientistinės Spencerio sociologijos ir socialspencerizmo ideologijos padariniai šių dienų Lietuvos visuomenei. Abiejose knygos dalyse plėtojami naracinės sociologijos, arba sociologijos poetikos, principai. [Iš leidinio]

ENThis book is intended to do two things. First, it attempts to identify the key sociological ideas, methohdological problems, theoretical concepts, and the epistemological principles of the modern social theory. Secondly, the book focuses on the concept of "social order" as the main category of normative political sociology. [...] The book consists of two parts. As regards the specific organization of the book, Partus primarily discursive. Schematically speaking, the first chapter, "The Object of Sociology", explores the six features that further are critically reconceptualized with a close attention to the classical project of sociology: (1) social interaction, (2) the definition of sociology, (3) the differences of sociology and philosophy, (4) the relation between the sociological thought and the philosophical wondering, (5) the concept of social theory, the differences of social theory and sociological theory, (6) the sociological forms and the criteria of their differentiation. The second chapter, "The Object of the History of Sociology", focuses on the (1) definition of the history of sociology, (2) relations between sociology, society and modernity, including the Lithuanian case, (3) the influence of the Enlightenment thought on the development of sociology.The third chapter, "The Method of Sociology", investigates (1) the institutional context within which the relationships among society, the objectivity, and the sociological method developed in modernity, (2) the concept of empirics, (3) the ordinary meanings of the sociological method, (4) the classical and the contemporary meanings of methodology, (5) the idea of methodology as an intermediary concept, (6) the shortcomings of operationalism, (7) the philosophical background of the sociological method, (8) the two different trends of empirical sociology, (8) the two different -positivistic and reflexive -cognitive strategies. The forth chapter, "The Social Theory ofThomas Hobbes: Sociological Problems and Concepts", discusses briefly Hobbes'biography and his essential role as the first substantial predecessor of political science and sociology. This chapter further explores the two models of the social order, the connection between epistemology and political theory. [...] The fifth chapter, "Charles Montesquieu - the Predecessor of Sociology and Political Science", explores the meaning of the new social science of Montesquieu, his comparative methodology, and the problem of social order-the conceptual relation between the laws of nature and positive law.The sixth chapter, "Alexis de Tocqueville and His Political Sociology", investigates the meaning of the new political science of Tocqueville, the concept of democracy, the "sociological method" of Americans, the theory of democracy, the descriptive and the normative aspects of Tocqueville's conceptual framework, the concepts of equality and liberty, the problematic relation between equality and liberty, the institute of religion as a political institute. The seventh chapter, "Sociological Scientism of Herbert Spencer. Natural Domination of Social Spencerism in Lithuania", discusses in length relations between the scientific sociobiological vision of Spencer and the radicalism of his ideological project. [...] The eighth chapter, "Karl Marx's Theory of History: theTerrible Political Implications", explores the framework of Marx's social theory and especially the traumatic implications of Marxism for Lithuanian society at large, including its overdue democratic development. [...].

ISBN:
9789955331599
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13366
Updated:
2020-02-29 16:56:15
Metrics:
Views: 117
Export: