Polityka nadań wielkich książąt litewskich na Żmudzi w pierwszej połowie XV wieku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Polityka nadań wielkich książąt litewskich na Żmudzi w pierwszej połowie XV wieku
Alternative Title:
Endowment policy of the grand Lithuanian dukes in Zmudz in the first half of the 15th century
In the Journal:
Prace historyczne. 2014, 141, z. 2, p. 481-510
Keywords:
LT
Bajorai; Beneficija; Donacija; Dovanojimas, beneficija, latifundija, bajorai, Žemaičių žemė, feodalizmas; Feodalizmas; Latifundija; Žemaitija (Samogitia).
EN
Benefice; Boyars; Endowment; Endowment, benefice, latifundium, boyars, Zmudz, Samogitia, feudalism; Feudalism; Latifundium; Zmudz.
Summary / Abstract:

ENThe protracted conflict for the throne between the offsring of Giedymin resulted in numerous endowments of successive rulers of Lithuania for the Lithuanian boyars as well as the extension of the rights to own patrimonies and benefices. Samogitia was practically excluded from this process due to the fact that towards the beginning of the 15th century, it fell under the rule of the Teutonic Order; this situation continued after the incorporation of Zmudz into the Grand Lithuanian Duchy in 1409. The Order continued to have its claims with regard to Zmudz right up to the year 1422. The weakness of the grand dukes which revealed itself from time to time as well as the activity of the Teutonic Order, made it difficult for the Lithuanian rulers to create a wider class of people who remained in the service of the state, that is boyars. That is why, the grand duke Witold began to grant endowments and land to the Zmudz nobles and in this way led to the formation of the local boyar class. The analysis of the endowment acts (altogether 75) from the times of the rule of Witold, Zygmunt Kiejstuto- wicz and those granted at the beginning of the rule of Casimir the Jagiellon (until the end of 1447) shows that the large land holdings (latyfundia) in Zmudz arose not earlier than at the beginning of the rule of Casimir the Jagiellon and because of the haste with which the numerous benefices had been granted, no strong personal and emotional bonds between the ruler and the numerous Zmudz boyar class had been formed. [From the publication]

DOI:
10.4467/20844069PH.14.023.2751
ISSN:
0083-4351; 2084-4069
Related Publications:
 • 1413 m. Horodlės aktai : (dokumentai ir tyrinėjimai) / sudarė Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak ; parengė. Vilnius Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. 543 p.
 • Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje - XV a : sudėtis, struktūra, valdžia / Rimvydas Petrauskas. Vilnius : Aidai, 2003. 379 p.
 • Lietuvos europėjimo keliais : istorinės studijos / Edvardas Gudavičius ; sudarė Rimvydas Petrauskas, Alfredas Bumblauskas. Vilnius : Aidai, 2002. 384 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 1 (1380–1584); Užrašymų knyga 1 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius]. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1998. 208 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 12 (1522–1529); Užrašymų knyga 12 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 2001. 856 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 225 (1528-1547) ; 6-oji Teismų bylų knyga: (XIV a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; spaudai parengė S. Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1995. cxlviii, 336 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 25 (1387–1546); Užrašymų knyga 25 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 461 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 3 (1440–1498); Užrašymų knyga 3 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 1998. 166 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 8 (1499–1514); Užrašymų knyga 8 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 709 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 9 (1511–1518); Užrašymų knyga 9 / Lietuvos istorijos institutas, Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; [parengė Krzysztof Pietkiewicz ; tekstus lietuvių k. – Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 2002. 615 p.
 • Palemonidai, Gediminaičiai ir žemaičiai: kelios pastabos apie lituanistiką "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Žemaitijos kronikoje" / Eugenijus Saviščevas. Lietuvos istorijos studijos 2021, t. 48, p. 8-32.
 • Suvaldyti chaosą : bandymas naujai tirti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero suteikčių knygą / Eugenijus Saviščevas. Istorijos šaltinių tyrimai. 2008, t. 1, p. 115-173.
 • Žemaičių krikštas Jono Dlugošo "Kronikos" šviesoje / Darius Baronas. Istorijos šaltinių tyrimai. 2011, t. 3, p. 23-30.
 • Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas 1409-1566 metais / Eugenijus Saviščevas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 461 p.
 • Žemaitijos žemės privilegijos XV-XVII a / parengė Darius Antanavičius ir Eugenijus Saviščevas. Vilnius : Versus aureus, 2010. 104 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57497
Updated:
2020-12-23 14:32:46
Metrics:
Views: 16    Downloads: 9
Export: