Medinės skulptūros

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medinės skulptūros
Alternative Title:
Wooden Sculptures
In the Book:
Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas / sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004. P. 255-276
Keywords:
LT
Paaugliai / Adolescents; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTTytuvėnų bernardinų ansamblyje yra sukaupta gausi vertingų XVI–XX a. pradžios medinių skulptūrų kolekcija. Vienos jų vis dar puošia ansamblį, atspindėdamos jo ikonografinę programą, tačiau daugelis senosios drožybos pavyzdžių nebenaudojami. Jie saugomi zakristijoje ir buvusiame viršutiniame vienuolių chore įrengtame muziejėlyje. Kaip įprasta, pavienės, ne altoriuose buvusios skulptūros ansamblio dokumentuose beveik neminimos. Inventoriuose, vizitacijos aktuose pavyksta nebent rasti nurodomą bendrą medinių Nukryžiuotųjų skaičių ar pažymėjimą esant Velykinės „Prisikėlimo“ skulptūrėlės, todėl išlikusių skulptūrų sukūrimo laikas dažniausiai nurodomas remiantis drožybos plastikos lyginamąja analize. Ansamblio puošybai naudotos arba tebenaudojamos medinės skulptūros, be skulptūrinio dekoro altoriuose – tai daugiausia kenčiančio Jėzaus Kristaus ir šv. Pranciškaus atvaizdai. Be šių vyraujančių, išliko keletas Lietuvos bažnyčių dailėje populiarius šventuosius vaizduojančių skulptūrėlių. Tytuvėnų skulptūrų kolekcijoje vyrauja profesionalūs vietos skulptorių kūriniai, taip pat yra keletas įdomių liaudiškos drožybos pavyzdžių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Altoriai; Bažnyčios; Dekoravimas; Skulptūros; Church.

ENTytuvėnai Bernadine ensemble has amassed a rich collection of wooden sculptures of the 16th-the beginning of the 20th century. Some of them still adorn the ensemble reflecting its iconographic programme, however, the majority of examples of old carving are no longer used. They are stored in the sacristy and the museum equipped in the former upper choir of the monks. As usual, solitary sculptures, which were not in altars, are hardly mentioned in the documents of the ensemble. Sometimes the inventory books or acts of visitation mention a total number of wooden sculptures of the Crucified or refer to an Easter sculpture of “Resurrection” therefore the time of creating the existing sculptures is most often indicated on the basis of the comparative analysis of the plastic art of carving. Wooden sculptures that were used or are still used to adorn the ensemble, apart from sculpture décor in altars, are most often images of suffering Jesus Christ and St Francis. Apart from those that prevail, several sculptures representing the saints that are popular in Lithuanian church art, have survived. Professional creative works made by local sculptors prevail in Tytuvėnai collection of sculptures, also there are several very interesting examples of folk carving.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10010
Updated:
2020-08-29 17:45:39
Metrics:
Views: 52
Export: