XVII a. - XVIII a. I ketvirčio Lietuvos bažnyčių paveikslų aptaisai ir jų ornamentika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVII a. - XVIII a. I ketvirčio Lietuvos bažnyčių paveikslų aptaisai ir jų ornamentika
Alternative Title:
Casings of paintings of Lithuanian churches painted from the 17th century to the first quarter of the 18th century and their ornamentation
In the Book:
Ornamentas: XVI-XX a. I pusės paveldo tyrimai / sudarytoja Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. P. 61-118, 430-431
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTKatalikų ir unitų Jėzaus, Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų paveikslų pagerbimas papuošiant juos specifinės paskirties metalo meistrų dirbiniais - metalo skardų aptaisais yra būdingas Abiejų Tautų Respublikos sakralinės ir meninės kultūros reiškinys. Tapytų atvaizdų aptaisai - baroko epochos išsupta ir iki pavyzdinių formų išpuoselėta auksakalystės dirbinių rūšis, susiformavusi XVII a., itin aktyviai puoselėta iki XVIII a. pab., tebeplėtota iki XX a. pr. ir sudaranti svarią dailės paveldo dalį. Straipsnyje aptariami XVII a. - XVIII a. I ketv. LDK paveikslų aptaisai. Juose atsispindi laikotarpio dailės stiliai, atsiskleidžia visos aptaisų atmainos ir pagrindinės dekoro sistemos, kurios kultivuotos ir vėliau. Užkliudomi aptaisų funkcionavimo, formavimosi, datavimo ir kiti klausimai, bet didžiausias dėmesys skiriamas jų ornamentiniam dekorui, kuris yra svarbi taikomosios dailės objektų atributavimo ir sisteminimo priemonė.

ISBN:
9789955868699
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60708
Updated:
2022-01-08 14:44:50
Metrics:
Views: 63    Downloads: 17
Export: