Lietuva, 1009-2009

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva, 1009-2009
Editors:
 • Butrimas, Adomas, sudarymas [com]
 • Janonienė, Rūta, sudarymas [com]
 • Račiūnaitė, Tojana, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.
Pages:
701 p
Notes:
Asmenvardžų ir vietovardžių rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Baltų kultūra; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Valstybingumas; Kultūros raida; Aneksijos; Okupacijos; Krikščionybė; Meno stiliai; Baltic culture; Lithuania; Self-dependance; The development of culture; Annexations; Occupations; Christianity; Styles of art.
Contents:
Vaitkevičius, Vykintas. Baltų kultūros kontūrai. — Vaitkevičius, Vykintas. Baltų religijos centras - ugnis. — Baronas, Darius. Pasaulio pabaigos nuojauta ir Lietuvos pasirodymas. — Dubonis, Artūras. Valstybingumo pradai. — Dubonis, Artūras. Nuo Mindaugo iki Traidenio. — Petrauskas, Rimvydas. Valstybės stiprėjimas ir plėtra. — Ałeksandrowycz, Wołodymyr. Janonienė, Rūta. Regimieji valdžios ir tikėjimo ženklai. — Petrauskas, Rimvydas. Krikščionybė ir politika. — Janonienė, Rūta. Gotika Europos rytuose. — Klajumienė, Dalia. Valstybė. — Klajumienė, Dalia. Miestas. — Klajumienė, Dalia. Pilis. — Poškus, Vidas. Europietiškosios kultūros ištakų paieška. — Poškus, Vidas. Militarinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Renesanso kultūros aspektas. — Pociūtė-Abukevičienė, Dainora. Reformacija: krikščioniškosios tiesos paieška. — Vaišvilaitė, Irena. Katalikų bažnyčios reforma ir lotyniškoji kultūra. — Liškevičienė, Jolita. Rytų bažnyčia ir unijos klausimas. — Pociūtė-Abukevičienė, Dainora. Bažnyčia ir knyga. — Paknys, Mindaugas. Valdovai, didikai, bajorai. — Paknys, Mindaugas. Miestiečiai ir jų bendruomenės. — Liškevičienė, Jolita. Krikščionybės riteriai. — Liškevičienė, Jolita. Potridentinė retorika: ut pietura poesis. — Stankevičienė, Regimanta. Karūna Valdovei Dangaus ir Tėvynės globėjai.— Vasiliūnienė, Dalia. Menas ir liturgija: bažnytinė tekstilė ir metalo dirbiniai. — Butvilaitė-Petrauskienė, Rasa. Didikų rezidencijos. — Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Sakrali šventovių erdvė. — Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Vienuolijos ir jų pastatai. — Puodžiukienė, Dalė. Baroko įkvėpta medinė architektūra: dvarų sodybos ir bažnyčios. — Janonienė, Rūta. Skonio pokyčiai ir pilietiškumo pamokos. — Raila, Eligijus. Švietimo reforma ir mokslas. — Pociūtė-Abukevičienė, Dainora. Lietuvių kultūra Prūsijoje. — Kiaupienė, Jūratė. Lietuviai - pilietybės ir tautybės santykis. — Baronas, Darius. Stačiatikybė ir Lietuva: trauka - atsiribojimas - marginalizacija. — Butrimas, Adomas. Žydai Lietuvos istorijoje. — Butrimas, Adomas. Totoriai ir karaimai Lietuvos istorijoje. — Aleksandravičius, Egidijus. Pasipriešinimas užkariautojams ir politinė išsivadavimo kova. — Aleksandravičius, Egidijus. Rusų valdžia ir Katalikų bažnyčia. — Raila, Eligijus. Universitetas ir Vilniaus švietimo apygarda: LDK atminties horizontai. — Butvilaitė, Rasa. Dvarų kultūros akiračiai. — Šabasevičius, Helmutas. Kūryba istorijai ir laisvei. — Šabasevičius, Helmutas. Romantinė meno topografija - simbolinė dvasinio gyvenimo erdvė — Jankauskas, Vidmantas. Sostinės nostalgija: kultūrinės iniciatyvos Vilniuje XIX a. antrojoje pusėje.
Keywords:
LT
20 amžius; Aneksijos; Archeologiniai radiniai / Artefacts; Baltų kultūra; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Kultūros raida; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Meno stiliai / Art styles; Okupacijos; Valstybingumas.
Reviews:
Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2011, Nr. 1
Other Editions:
Lithuanian Millennium: history, art and culture. 2015. 692 p
Summary / Abstract:

LTŠi knyga išsiskiria tuo, kad apima tikrai nemažą, 1009–2009 metais paženklintą, Lietuvos gyvenimo laikotarpį. Kultūra, menas, dvasinis gyvenimas, jų bruožais liudijamas epochos pobūdis – svarbiausi šios proginės knygos akcentai. Ypač daug dėmesio skiriama knygos vaizdams, jų kuriamam kiekvieno laikotarpio koloritui. Vienur jie tiesiogiai iliustruoja tekstą, kitur jį papildo, dar kitur – savarankiškai nušviečia vieną ar kitą praeities detalę. Dokumentų, istorinių paminklų, meno kūrinių ir jų fragmentų nuotraukos čia liudija šalies gyvenimą, sustabdytas ir kartais netikėtas tarpusavio dermes įgyjančias jo akimirkas: įvykius, procesus, būsenas. Skaitytojai šį leidinį galėtų turėti tarsi šeimos, o plačiau – Tėvynės albumą: laisvalaikiu pavartytų, atpažintų kadaise matytus dalykus, gal kai ką atrastų naują, dar nežinotą.

ISBN:
9789955854531; 9786094470974
Parts:
Related Publications:
 • Apšvieta. Literatūros apžvalga / Sigitas Narbutas. Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795 / sudarė Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 287-297.
 • Barokas. Literatūros apžvalga / Sigitas Narbutas. Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795 / sudarė Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 159-178.
 • Ikikrikščioniškos Lietuvos valdovai XIX-XX a. dailėje : svarbiausi tipai ir siužetai / Vidmantas Jankauskas. Acta Academiae Artium Vilnensis 2012, t. 65-66, p. 387-410.
 • Lietuvos sakralinė dailė. T. 2,D. 1,Kn. 1, Šiaulių vyskupija.Joniškio dekanatas.Balkaičiai - Joniškis / sudarytojos. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 511 p.
 • Renesansas. Literatūros apžvalga / Sigitas Narbutas. Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795 / sudarė Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 67-76.
 • Tarpukario Vilnius: dailė ir valstybė / Algė Andriulytė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2019, t. 94, p. 120-155.
 • Viduramžiai. Literatūros apžvalga / Sigitas Narbutas. Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795 / sudarė Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 17-30.
 • Краткая история Брестской библии в Биржайском крае / В. Паунксните-Гайлюнене. Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов, 2015 : материалы Международной научной конференции Минск, 26-27 мая 2015 / составители: Авгуль Л.А., Бакун Д.Н. Минск: Центральная научная библиотека НАН Белоруси, 2015. P. 374-383.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54486
Updated:
2022-02-02 09:31:57
Metrics:
Views: 35
Export: