Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 2, Lietuvių liaudies menas, XVII-XX a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 2, Lietuvių liaudies menas, XVII-XX a
Alternative Title:
Sacred art of Lithuania, 11th-20th c. Vol. 2, Lithuania folk art, 17th-20th c
Editors:
Bernotaitė-Beliauskienė, Dalia, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2003.
Pages:
205 p
Notes:
Aut.: Daiva Beliūnienė, Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Vladas Gasiūnas, Irena Kostkevičiūtė, Marija Kuodienė, Akvilė Mikėnaitė, Povilas Spurgevičius, Aldona Stravinskienė, Irena Ūdraitė. Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Liaudies menas / Folk art; Religinis menas / Religious art.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygų rinkinio „Lietuvos sakralinė dailė“ II tomas skirtas liaudies menui, 1999-2003 m. eksponuotam parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. Leidinyje aprašyti mažosios architektūros, skulptūros, tapybos, grafikos kūriniai, bažnytinių procesijų reikmenys bei kalendorinių švenčių puošmenos – verbos ir markučiai. Tai liaudies menininkų sukurtos vertybės, puošusios Lietuvos bažnyčių interjerus ir paprastas kaimo pirkias, džiuginusios akį pakelėse ir sodybose. Ankstyviausi darbai siekia XVII amžių, vėlyviausi, kaip antai margučiai, sukurti vos prieš keletą metų. Leidinį sudaro aštuoni skyriai. Pateikta eksponatų medžiaga, technika, matmenys, savininkų pavardės, daikto kilmės ar radimo vieta, nurodyta, kada daiktas pateko į rinkinius, pateikti eksponatų aprašai, trumpai apibūdinti siužetai. Leidinyje pirmiausia aptariami mažosios architektūros paminklai – kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės. Šią grupę papildo geležinės kryžių viršūnės ir antrame skyriuje spausdinami K. Šimonio kryžių piešiniai. Trečioje dalyje apibūdinama gausiausia eksponatų grupė – liaudies skulptūra. Ji kataloge išdėstyta pagal šventųjų grupes. Ketvirtame skyriuje chronologiškai išdėstomi tapybos kūriniai. Penktame skyriuje apibūdinami medžio raižiniai, šeštame – įvairios paskirties mediniai sakraliniai dirbiniai. Septintame skyriuje aptariami daiktai, kuriuos į vienumą sujungė procesijos – įvairūs procesijų reikmenys: kryžiai, žibintai, altorėliai, vėliavos. Aštuntame skyriuje aptariami 514 margučių ir 58 verbos. Leidinyje liaudies meno vertybes aptarė ir kūrinių komentarus parašė liaudies meno tyrėjai.Reikšminiai žodžiai: Liaudies menas; Grafika; Folk art.

ENThe second volume of the book collection “Lithuanian Sacred Art” is devoted to folk art that was displayed during 1999-2003 at an exhibit entitled “Christianity in Lithuanian Art”. Works of small architecture, sculpture, painting and graphic art are described in the publication, as are the objects used in church processionals and decorations for calendar celebrations, such as “verbos” (bunches of various plants weaved together) and painted Easter eggs. These are valuable objects created by folk artists. The earliest works go back to the 17th century, and the latest, such as the Easter eggs, were made just a few years ago. The publication is comprised of 8 chapters. Exhibit material, technique, measurements, names of the owners, the object‘s origin or place it was found is given, and the date the object became part of the collection is shown. Exhibit descriptions and short stories about the objects are also provided. First of all the monuments of small architecture are discussed in the publication, such as crosses, wooden roadside monuments, and small chapels. This group is supplemented by iron cross tops and cross drawings by K. Simonis printed in the second chapter. In the third part, folk sculpture, which in terms of numbers is the largest group of objects displayed, are described. It is laid out in the catalogue according to groups of saints. In the fourth part, paintings are set out chronologically. In the fifth chapter, wooden carvings are described, and in the sixth chapter wooden sacred crafts for various purposes are discussed. In the seventh chapter, objects that are linked into a whole by the processional are described, which are the various processional objects.

ISBN:
9986669324
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6831
Updated:
2021-03-17 10:46:07
Metrics:
Views: 64    Downloads: 1
Export: