Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 1, Tapyba, skulptūra, grafika, XIV-XX a. pradžia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 1, Tapyba, skulptūra, grafika, XIV-XX a. pradžia
Alternative Title:
Sacred art of Lithuania, 11th-20th c. Vol. 1, Painting, sculpture, graphic, 14th-early 20th c
Editors:
Tarandaitė, Dalia, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2003.
Pages:
300 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Grafika; Bizantinė ir pobizantinė dailė; Europa, Vakarų.
Keywords:
LT
Dailė / Art; Europa, Vakarų; Grafika; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTKnygų rinkinio „Lietuvos sakralinė dailė“ I tomas skirtas vaizduojamajai dailei, 1999-2003 m. eksponuotai parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. Leidinyje aprašyti 366 tapybos, skulptūros ir grafikos kūriniai – XVI-XIX a. Lietuvos ir užsienio dailininkų sukurtos vertybės, puošusios Lietuvos bažnyčių altorius, rūmų interjerus, saugomos muziejų rinkiniuose ir privačiose kolekcijose. Parodos struktūra lėmė ir leidinio sandarą. Jį sudaro šeši skyriai: I. Vakarų Europos tapyba ir skulptūra (čia aptariama Vakarų Bažnyčios krikščioniškosios tapybos tradicija ir užsienio dailininkų paveikslų kolekcionavimas Lietuvoje), II. Lietuvos tapyba ir skulptūra (šio skyriaus straipsniai skirti Lietuvos katalikų bažnyčių ir vienuolynų dailei bei donatorių įsiamžinimo religinės tematikos kūriniuose tradicijai), III. Ikonos (pristatoma bizantiškosios tradicijos dailė – Rusijos ir LDK ikonų tapyba, metalinės sentikių ikonėlės ir kryžiai), IV. Grafika (aptariamas reprodukavimo sąjūdis Vakarų Europoje, grafikos kūrinių kolekcionavimas užsienyje ir Lietuvoje), V. Vilniaus vyskupijos ganytojų portretai, VI. Žemaičių vyskupų portretai (V ir VI skyriuose pristatomos trumpos Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų istorijos ir aptariami vyskupijų ganytojų portretų rinkiniai). Kiekviename skyriuje kūrinių aprašai suskirstyti pagal dailės šakas ir išdėstyti chronologiškai. Pateikiamos žinios apie autorių, kūrinio istoriją, ikonografiją, stilistiką. Kūrinių aprašuose aiškinami jų siužetai, kompozicijų ir vartojamų simbolių reikšmės; gale pateikiamas terminų žodynėlis, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė.

ENThe first volume of the collection of books Lietuvos sakralinė dailė (Lithuanian Sacral Art) is devoted to fine arts, which was displayed at the exhibition Krikščionybė Lietuvos mene (Christianity in Lithuanian Art) in 1999-2003. The publication describes 366 works of painting, sculpture and graphics – values created by the Lithuanian and foreign artists in the 16th-19th century, which adorned the altars of Lithuanian churches, the interiors of palaces, were stored in the collections of museums and private collections. The structure of the exhibition determined the structure of the publication. It consists of 6 chapters: I. Painting and Sculpture of Western Europe (the tradition of Christian painting of the Western Church and collecting pictures of foreign artists in Lithuania are discussed), II. Painting and Sculpture of Lithuania (articles of this Chapter are devoted to art of Lithuanian Catholic churches and monasteries), III. Icons (art of the Byzantine tradition is presented – painting of icons of Russia and the Grand Duchy of Lithuania, metal small icons and crosses of the Old Believers) IV. Graphics (the movement of reproduction in Western Europe, collecting of graphic works abroad and in Lithuania is discussed), V. Portraits of pastors of the Vilnius diocese, VI. Portraits of bishops of the Žemaitians (Chapters V and VI present brief histories of the Vilnius and Žemaitian dioceses and collections of pastors of dioceses are discussed). Descriptions of works are divided by branches of art and are presented in the chronological order in every chapter Information about the authors, the history of the work, iconography and stylists are presented.

ISBN:
9986669308
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6841
Updated:
2021-03-17 10:45:46
Metrics:
Views: 89
Export: