Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 4, Auksakalystė XIII-XX a. Kn. 2, Pavieniai metalo dirbiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 4, Auksakalystė XIII-XX a. Kn. 2, Pavieniai metalo dirbiniai
Alternative Title:
Sacred art of Lithuania, 11th-20th c. Vol. 4, Goldsmith's art, 13th-20th c. Book 2, Individual metal objects
Editors:
Liškevičienė, Jolita, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2007.
Pages:
227 p
Keywords:
LT
Bažnyčia / Church; Muziejai / Museums; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta pavieniams sakralinės auksakalystės ir kitiems metalo dirbiniams, naudotiems bažnyčioje ir 1999-2003 m. eksponuotiems parodoje Krikščionybė Lietuvos mene. Joje pristatomi pavieniai liturginiai indai ir kiti reikmenys iš įvairių Lietuvos bažnyčių. Knygą sudaro trys skyriai, atspindintys skirtingas metalo dirbinių medžiagas, atlikimo techniką ir paskirtį. Pirmajame skyriuje pateikiami Eucharistijos indai, atskleidžiantys Lietuvos sakralinės auksakalystės raidą, jame kūriniai grupuojami stilistinėmis epochomis. Čia aptariami ankstyviausi auksakalystės dirbiniai, kuriems būdingi gotikos, renesanso ir manierizmo stiliaus bruožai ar atskiros detalės, pristatomi gausiai išlikę baroko laikotarpio auksakalystės reikmenys. Taip pat atspindima klasicizmo stiliaus dirbinių darna ir ikonografija, istorizmo laikotarpio sakraliniai indai. Antrasis knygos skyrius skirtas alavininkystei, kuri ypač suklestėjo baroko laikotarpiu. Iš alavo buvo gaminami įvairios paskirties sakraliniai dirbiniai – altoriaus kryžiai, indai, relikvijorių apkalai ir žvakidės. Trečiame knygos skyriuje aptariami kiti metalo dirbiniai (kalvystės, varpininkystės, kryždirbystės ir kt. dirbiniai), kuriems sukurti buvo naudojama įvairi technika ir metalai. Visų eksponatų nuotraukos publikuojamos su dailėtyrininkų ir istorikų parengtais moksliniais aprašais, kuriuose įvardijama kūrinio paskirtis, jis analizuojamas menotyriniu, istoriniu, ikonografiniu požiūriu, pateikiama žinių apie auksakalį ar dirbinį sukūrusias dirbtuves, šaltinių ir bibliografinė informacija, įvertinama dirbinio būklė.Reikšminiai žodžiai: Sakralinė dailė; Katalikų Bažnyčia; Liturginiai indai; Liturginiai reikmenys; Auksakalystė; Alavininkystė; Metalo dirbiniai; Lietuvos dailės muziejus; Sacred art; Catholic Church; Liturgical vessels; Liturgical requisites; Goldsmith's art; Tinsmith's craft; Metal articles; Lithuanian Art Museum.

ENThe book is devoted to individual pieces of sacral goldsmithing and other metal pieces, used in church and, from 1999 to 2003, displayed in the exhibition “Christianity in Lithuanian art” (Krikščionybė Lietuvos mene). The exhibition presents individual liturgical utensils and other pieces from various Lithuanian churches. The book consists of three chapters, which reflect different materials used for metal pieces, working technique, and purpose. The first chapter presents Eucharistic dishes, revealing the evolution of Lithuanian sacral gold-smithery, this chapter of the book groups jewelry into stylistic periods. Here, authors discuss the earliest pieces of gold jewelry, which exhibit features or separate details of gothic, renaissance, and mannerism styles; readers are presented with well preserved Baroque period goldsmithing instruments. Also, the book reflects harmony and iconography of classicist style pieces, sacral dishes of the historicism period. The second chapter of the book is devoted to tinsmithing, which flourished during the Baroque period. Various sacral works were produced from tin: altar crosses, dishes, sheathing, and candlesticks. The third chapter of the book discusses other metal pieces (blacksmithing, bellsmithing, crossmithing and so one), which were produced in a variety of techniques and from various metals. Photographs of all exhibits are published alongside with scientific descriptions prepared by art researchers and historians, who state the purpose of a piece of jewelry, analyze it from art studies, historical, iconographic perspective, readers are presented with information about goldsmith or workshop, where a particular piece was created.

ISBN:
9986669630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6842
Updated:
2021-03-17 10:42:53
Metrics:
Views: 110
Export: