Joniškis XVI-XVIII a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Joniškis XVI-XVIII a
In the Journal:
Žemygala. 2006, Nr. 1, p. 11-24
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 15 amžius; Joniškis; Sidabravas; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTJoniškio miestas yra įsikūręs centrinėje Žiemgalos lygumos dalyje, Lielupės baseino Sidabros ir Audruvės upelių takoskyroje (1–2 km pločio). Senoji miesto dalis su bažnyčia yra šių upelių takoskyros aukščiausioje vietoje. Šioje vietoje VII–XII (?) a. buvo žiemgalių kapinynas. Šiuo metu nėra sukaupta pakankamai archeologinės medžiagos nagrinėti įvairius klausimus. Išviso per 15 metų laikotarpį yra ištirtas bendras 1379 m2 plotas. Joniškio miesto raidą XVI–XVIII a., sugretinus istorinius, archeologinius ir numizmatinius duomenis, galima suskirstyti taip: 1. XV a. antra pusė (?) – XVI a. – kaimo tipo gyvenvietės vystymasis į miesto tipo gyvenvietę. 2. XVI a. pabaiga – XVII a. pirma pusė – virtimas savivaldžiu miestu (1616 m.) bei klestėjimo laikotarpis. Šiuo metu susiformavo miesto 5 pagrindinių gatvių ir aikštės urbanistinė struktūra, kuri išliko ir dabar. Tuo metu mieste paplito oksidacinė keramika, kokliai. 3. XVII a. antra pusė – XVIII a. pirma pusė - karų ir po jų sekusių nuosmukių laikotarpis. Šis laikotarpis taip pat yra susijęs su suirute Lenkijos–Lietuvos valstybėje. Nežiūrint to, XVII–XVIII a. Joniškis buvo didžiausias Šiaulių ekonomijos miestas. 4. XVIII a. antra pusė – stabilizavimosi ir kilimo laikotarpis. Šiuo laikotarpiu pastebima kultūrinė–ekonominė įtaka iš kaimynų Kuršo ir Livonijos. Nagrinėjamu laikotarpiu Joniškis neišaugo į didesnį vakarinės LDK dalies miestą. Nors jame daugiau ar mažiau buvo išvystyti amatai, tačiau mieste, kaip ir vėlesniame laikotarpyje – iki XX a. vidurio, miesto ūkyje svarbūs liko agrarinio pobūdžio verslai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Joniškis; Miestų raida; Žiemgala; Urbanistikos istorija; Archeologiniai tyrinėjimai; Šiaulių valsčius; Šiaulių ekonomija; Magdeburgo teisė; Liuteronų bendruomenė.

ENThe town of Joniškis is located in the central part of Žiemgala Lowland at the watershed of Sidabrava and Audruvė streams in the Lielupė basin (1-2 km wide). The old part of the town with a church is in the highest place of the watershed. A graveyard of Žiemgaliai was there in the 7th 12th (?) century. There is no sufficient archaeological data. A total of 1379 m2 of the area have been explored over 15 years. Based on historical, archaeological and numismatic data, the development of Joniškis in the 16th-18th century can be divided into the following periods: 1. The second half of the 15th century (?)-16th century – development of a rural settlement into an urban settlement. 2. The end of the 16th century – the first half of the 17th century – transformation into an autonomous town (1616) and a period of prosperity. The current urban structure of 5 main streets and a square was created in this period. Oxidised ceramics and tiles became popular in this period. 3. The second half of the 17th century – the first half of the 18th century ─ a period of wars and subsequent slumps. This period is also related with turmoil in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Nevertheless, Joniškis was the largest town in the Šiauliai region in the 17th-18th century. 4. The second half of the 18th century – a period of stabilisation and rise. Cultural-economic influence from neighbouring Curonia and Livonia was felt in this period. Joniškis did not grow into a larger city of the western part of GDL in the period in question. Although crafts were more or less developed there, agrarian activities remained important in the town at that time and later – until the middle of the 20th century.

ISSN:
1822-4989
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5869
Updated:
2013-04-28 16:19:23
Metrics:
Views: 40
Export: