Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 3, Bažnytinė tekstilė, XV-XX a. pradžia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 3, Bažnytinė tekstilė, XV-XX a. pradžia
Alternative Title:
Sacred art of Lithuania, 11th-20th c. Vol. 3, Church textile, 15th-early 20th c
Editors:
  • Martinaitienė, Gražina Marija, sudarymas [com]
  • Pinkutė, Eglė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2004.
Pages:
300 p
Keywords:
LT
Bažnyčia / Church; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTKnygų rinkinio „Lietuvos sakralinė dailė“ III tomas skirtas bažnytinei tekstilei, 1999-2003 m. eksponuotai parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. Dauguma šiame tome pristatomų vertybių – įvairūs Katalikų Bažnyčios apeigose naudoti liturginiai rūbai, kiti vertingiausi Lietuvos bažnyčiose ir muziejuose saugomi bažnytinės tekstilės kūriniai; kartu publikuojama itin vertinga Vilniaus katedros gobelenų kolekcija, parodoje eksponuoti pavieniai gobelenai ir unikalūs herbiniai audiniai. Leidinyje išsamiai aprašyti ir nuotraukomis pristatomi 474 bažnytinės tekstilės kūriniai, datuojami XV a. pabaiga – XX a. pradžia. Pažymėtina publikuojamų liturginių rūbų ne tik stilistinė, bet ir tipologinė įvairovė. Knygos įvadas supažindina skaitytojus su Katalikų Bažnyčios liturginių rūbų kilme ir istorija, pristato katalikų dvasininkų svarbiausius rūbus, jų paskirtį, naudojimo ypatumus. Tomą sudaro 12 skyrių. Pirmas skyrius skirtas tapiserijoms iš Lietuvos bažnyčių; kituose skyriuose pristatomi liturginiai rūbai iš Lietuvos dailės muziejaus, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus bei Vilkaviškio vyskupijos istorijos muziejaus rinkinių, Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, Vilniaus Šv. Mikalojaus, Panevėžio Kristaus Karaliaus, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir kitų bažnyčių, kun. Mykolo Dobrovolskio liturginių rūbų rinkinio. Liturginių rūbų raidą aptarė bei kūrinių komentarus parengė žinomi Lietuvos dailėtyrininkai.Reikšminiai žodžiai: Bažnytinė tekstilė; Liturginiai; Rūbai; Antepedijai; Umbrakuliai; Gobelenas; Church textile.

ENThe third volume of the book collection entitled “Lithuanian Sacred Art” is devoted to church textiles, which were displayed during 1999-2003 at an exhibit entitled “Christianity in Lithuanian Art”. Most of the valuable objects presented in this volume are various liturgical garments and articles used in Catholic church rituals, and other valuable church textile artworks preserved in Lithuanian churches and museums; in addition an especially valuable collection of tapestries from Vilnius Cathedral is presented, along with individual tapestries and unique coat-of-arms textiles displayed at the exhibit. A total of 474 church textile artworks, dated back to the end of the 15th century to the beginning of the 20th century, are described in detail and presented in photographs. Noteworthy are not only the stylistic variety of the liturgical garments and articles that is provided, but the typological variety that is made available in the publication. The book‘s introduction acquaints the reader with the origins and history of the Catholic Church‘s liturgical garments and articles, and introduces the most important garments and articles of the Catholic clergy, their purpose, and special aspects of their use. The first chapter is devoted to tapestries from Lithuanian churches; liturgical garments and articles from collections from the Lithuanian National Art Museum, Vytautas the Great War Museum of Kaunas, M.K. Čiurlionis National Art Museum and from the churches, and from the liturgical garment and article collection of Father Mykolas Dobrovolskis are introduced in the remaining chapters. The development of liturgical garments and articles is discussed by well-known Lithuanian art researchers, who also offer observations on the artworks.

ISBN:
9986669391
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6840
Updated:
2021-03-17 10:46:21
Metrics:
Views: 55
Export: