Joniškio krašto sakralinių pastatų architektūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Joniškio krašto sakralinių pastatų architektūra
Alternative Title:
Architecture of sacral buildings in Joniškis region
In the Journal:
Žiemgala. 2010, Nr. 1, p. 12-21
Keywords:
LT
Joniškis; Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Religinis menas / Religious art; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTTyrinėjami Joniškio krašto sakraliniai pastatai – esamos ir išnykusios įvairių religinių konfesijų šventovės bei parapijoms priklausantys trobesiai. Pateikti istoriniai duomenys bei pastatymo situacijos, apibūdinami pastatų tūriai, planai, fasadų kompozicija bei interjerai. įvertinta pastatų architektūra, išskirti etninės ir profesionaliosios architektūros bruožai. Toks kompleksiškas viso rajono įvairių religinių konfesijų sakralinių pastatų ir parapijoms priklausančių trobesių architektūros tyrimas Lietuvoje atliktas pirmą kartą ir analogų neturi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Altarija; Architektūra; Bažnyčia; Cerkvė; Klebonija; Koplyčia; Kryžiaus kelio koplytėlės; Parapijų trobesiai; Sakraliniai pastatai; Sinagoga; Varpinė; Špitolė; Šventorius; Altarist's house; Architecture; Bell tower; Cerkiev; Chapel; Church; Churchyard; Hospital; Orthodox Church; Parish buildings; Parsonage; Sacral buildings; Shrines; Synagogue.

ENThe article describes the sacral buildings of Joniškis region – existing and vanished shrines of various confessions and parish buildings. There are given historical data, building situations, the volume of the buildings, their plans, composition of facades and interiors. There was also evaluated the architecture of the buildings and described the features of ethnic and professional architecture. [From the publication]

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27706
Updated:
2018-12-17 12:46:32
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: