Postmodernusis kapitalizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Postmodernusis kapitalizmas
Alternative Title:
Postmodern capitalism
Publication Data:
Vilnius : Kitos knygos, 2010.
Pages:
269 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Postmodernusis kapitalizmas: vartojimas, suprekinimas ir suišteklinimas — Postmodernybė ir kapitalizmas — Kapitalo galia: gamyba, mainai, vartojimas — Naujieji laikai: apyskaita, tyrinėjimas ir suišteklinimas — Postmodernybė: gyvybės suprekinimas ir suišteklinimas — Gundymas nemirtingumu ir genetinis-technologinis diskursas — Postmodernusis nemirtingumas Z. Baumano ir J. Baudrillard'o akimis — Visuotinis kapitalizmo transgresyvumas — Transgresija ir transgresijos ideologija — Kapitalizmo sistemos transgresyvumas — Viešumo ir privatumo ribų peržengimas — Malonumas ir transgresija — Išlaisvinanti geismo mašina — Meninė transgresija „mirus menui“ — Postmodernusis vartojimas ir populiariosios kultūros industrija — Vartojimo ir vartotojų kapitalizmas — Kultūros suprekinimas ir suišteklinimas — Pasiturinčios visuomenės ekonomika ir poreikiai — Populiarioji kultūra: vartojantis ir vartojamas vartotojas — Populiarioji kultūra ir masmedijų industrija — Subjekto fragmentacija: modernybės asmuo ir daugybinis vartotojas — Vartojimo rinkos segmentacija: tapatumų rinka — Ženklų vartojimas: vartojamosios vertės fetišizmo kritika — Kultūra ir vartojimas postmoderniojoje teorijoje — Rinkos „laisvės“, masmedijos ir demokratija — Rinkos ideologija — Valstybinė „rinkos išlaisvinimo“ politika — Valstybė ir rinka — Masmedijų verslas ir politika — Demokratija reginių vartojimo visuomenėje — Postmodernusis urbanizmas ir miestas — Globalizacinis ir urbanizacinis kapitalizmo pokytis — Urbanizacinis įsivietinimas ir persivietinimas — Globaliniai miestai ir jų tinklai — Postmodernusis miestas ir postmodernioji urbanizacija — Regionų ir miestų laisvėjimas euroregionizacijos aplinkoje — Kai kurie lietuviškojo urbanistinio kapitalizmo bruožai — Summary — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Kultūra / Culture; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Postmodernizmas / Postmodernism; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTAdministracinė teisė, pažindama save ir vertindama savo padėtj bei administracinės veiklos ir teisinės doktrinos įgyvendinimo paveikumo rezultatus teisės ir teisinėje, socialinių mokslų ir socialinių normų sistemose bei apskritai socialinėje aplinkoje, jos kaitą lemiančius veiksnius, susiduria su „socialinės sąveikos“ kategorija. Iš pradžių nei administracinės teisės sąveikų vertinimą, pirmiausia būtina suvokti pačią Lietuvos administracinę teisę, nes ji kaip teisės šaka, po neprikausomybės atkūrimo vykstant sparčiai ekonominei, politinei ir socialinei plėtrai, iš esmės pasikeitė. Tuos pokyčius lėmė daug kas. Itin svarbu, kad Lietuvoje ėmė vyrauti kita socialinė teisinė vertybinė orientacija, kurios kaita darė lemiamą poveikį visai teisės sistemai. Kita vertus, politiniai, socialiniai, socialiniai-psichologiniai veiksniai, turėję įtakos nepriklausomybės atkūrimo siekiams, nulėmė greitą svetimos totalitarinės valstybės primestų socialinių teisinių vertybinių standartų „Valstybė, visuomenė, žmogus“ paneigimą ir pakitimą į kitokią, civilizuotąją socialinę teisinę vertybinę orientaciją „Žmogus, Visuomenė, valstybė“. [Iš straipsnio]Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Europos integracija; Globalizacija; Kapitalizmas; Kultūra; Miesto kapitalizmas; Neoliberalizmas; Postmodernizmas; Postmodernybė; Rinkos ideologija; Socialinis susvetimėjimas; Suprekinimas; Transgresija; Urbanizmas; Vartojimas; Vartotojiškumas; Žiniasklaida; Capitalism; Commoditization; Consumerism; Consumption; Culture; Democracy; European integration; Globalization; Market ideology; Mass-media; Neoliberalism; Postmodernism; Postmodernity; Social alienation; Transgression; Urban capitalism; Urbanism.

ISBN:
9786094270000
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24565
Updated:
2020-12-23 19:01:28
Metrics:
Views: 77    Downloads: 18
Export: