Civilizacijos daugiacentriame globalizuotame pasaulyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Civilizacijos daugiacentriame globalizuotame pasaulyje
Alternative Title:
Civilizations in the multi-center globalized world
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2021, 106, p. 69-79
Keywords:
LT
Civilizacija; Daugiacentris pasaulis; Globalizacija / Globalization; Kolonizacija; Modernybė; Teorijos.
EN
Civilization; Colonization; Modernity; Polycentric world; Theories.
Summary / Abstract:

LTPasaulis išgyvena nepaprastai sparčios kaitos metą, kuris pažymėtas vis didėjančiu visas gyvenimo sritis apimančiu neapibrėžtumu, įvairiuose regionuose gausėjančiais karinių konfliktų židiniais, antropoceninių iššūkių išplitimu. Stebimas globalizacijos vyksmų persistygavimas ryškėjant įvairialypėms heterogenizacinėms tendencijoms, kurias skatina didžiųjų geopolitinių galių karinės ir ekonominės varžytuvės, išplintantys prekybiniai karai, pandemijos nulemti valstybių santykių pokyčiai. Tam tikroje kaitos sumaištyje ryškėja civilizacinių tyrinėjimų banga, savaip atsiliepianti į globalizacinės heterogenizacijos vyksmus ir geopolitinius poslinkius, kuriuose vis svarbesnis tampa civilizacinio tapatumo ir civilizacinės vaizduotės vaidmuo. Straipsnyje gvildenami įvairūs civilizacijos sampratos bei civilizacinės vaizduotės aspektai ir teigiama, kad dabartinėje geopolitikoje ir valstybių santykiuose didėja civilizacijos supratimo bei civilizacinės vaizduotės reikšmė vis labiau įsitvirtinant civilizacinio pobūdžio daugiacentrio bei daugiapolio pasaulio vaizdiniui. [Iš leidinio]

ENThe world is going through a time of extraordinarily rapid change, marked by growing uncertainty in all domains of life, growing military conflicts in various regions, and the spread of various anthropocenic challenges. The over-alignment of globalization is observed, with the emergence of various heterogeneous tendencies, promoted by military and economic rivals of major geopolitical powers, expanding trade wars, and changes in relations between states caused by a pandemic. In this confusion of change, a wave of civilizational research is emerging that responds in its own way to the processes of globalizational heterogeneity and geopolitical shifts. The role of civilizational identity and civilizational imagination is becoming increasingly important. The article explores various aspects of the concept of civilization and civilizational imagination and argues that in the current geopolitics and relations between states, the importance of the concept of civilization and civilizational imagination is becoming more and more entrenched in a multicenter and multipolar worldview. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2021.08
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Postmodernusis kapitalizmas / Vytautas Rubavičius. Vilnius : Kitos knygos, 2010. 269 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95867
Updated:
2022-06-30 21:32:26
Metrics:
Views: 3
Export: