Kiekvienas yra menininkas? Kritinės pastabos apie postmoderniąją kūrybiškumo sampratą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kiekvienas yra menininkas? Kritinės pastabos apie postmoderniąją kūrybiškumo sampratą
Alternative Title:
Is everyone an artist? Critical notes on the postmodern concept of creativity
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2014, t. 72, p. 73-87. Kultūros vadyba ir kultūros politika : kūrybingos veiklos modeliai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūros politika; LR Seimo narių kūryba; Kūrybiškumas ir transgresija; Gintautas Mažeikis; Kūrybinių industrijų ideologija; Cultural policy; Creative work by Lithuanian MPs; Creativity and transgression; Gintautas Mažeikis; Ideology of creative industries.
Keywords:
LT
Gintautas Mažeikis; Kultūros politika / Cultural policy; Kūrybiškumas / Creativity; Kūrybos industrijos / Creative industries; LR Seimo narių kūryba.
EN
Creative work by Lithuanian MPs; Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kreipiamas dėmesys į postmodernaus vertybinio reliatyvizmo kultūros politikoje pavojų ir kritiškai vertinama tokį pavojų skatinanti „visaapimanti“ kūrybos samprata. Pirma, pristatomas 2008–2010 m. (t. y. ekonominio sunkmečio metu) Lietuvos politikoje išryškėjęs beprecedentis atvejis, kai keletas LR Seimo narių teisėtumo prasme abejotinais būdais dalyvaudavo pramoginėse televizijų laidose ir tuo pat metu pozicionuodavo save kaip kūrėjus. Antra, atkreipiamas dėmesys į teorines ir praktines kūrybiškumo definicijos problemas. Trečia, polemizuojama su Lietuvos kūrybinių industrijų stratego filosofo Gintauto Mažeikio samprotavimais ir parodomas ne itin pozityvus postmodernistinio reliatyvizmo poveikis kūrybiškumo sampratai kultūros lauke. [Iš leidinio]

ENThe article brings into the spotlight the danger of postmodern value relativism in cultural policy and criticises the "all-embracing" concept of creativity as strengthening such threats. In questioning the rhetoric of creativity, focus is given not so much to the legal aspects in defining a creative agency or abundant discussions in political philosophy (legal documents are not analysed in the article), but to the way in which concrete social agents define creative activity in their public speeches, both in an academic and media space. The article first cites the unprecedented situation in Lithuanian politics from the period of 2008–2010 (the time of economic depression) which involved several members of the Lithuanian Parliament (Seimas) making appearances, on legally ambiguous terms, on TV entertainment shows and positioning themselves as creators. Secondly, theoretical and practical problems emerging in the definition of creativity are pointed out. Thirdly, the article challenges considerations by the philosopher and Lithuanian creative industries strategist Gintautas Mažeikis and demonstrates a far from positive impact of postmodern relativism on the concept of creativity within the culture field. In conclusion, theoreticians engaged in promoting creative economy are invited not only to consider the likelihood of a radical transgression for the sake of "a higher added value" opening in the space of dynamic postmodern capitalism, but to give some serious thought to the problems of everyday culture policy. [From the publication]

ISBN:
9786094471100
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55658
Updated:
2019-01-24 18:49:03
Metrics:
Views: 32    Downloads: 11
Export: