Lietuvių kilmės mokinių identitetų ugdymas: naujojo diskurso konstravimas remiantis postmoderniosios filosofijos teorijomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvių kilmės mokinių identitetų ugdymas: naujojo diskurso konstravimas remiantis postmoderniosios filosofijos teorijomis
Alternative Title:
Construction of the new discourse on development of Lithuanian origin pupils’ identities, based on post-modern philosophy theories
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2011, Nr. 17, p. 25-37
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Didieji naratyvai; Didieji pasakojimai; Galios diskursas; Tautinis identitetas; Hermeneutinė klasė; Grand narratives; Master narratives; Power discourses; National identity; Hermeneutic classroom.
Keywords:
LT
Atsiminimai / Memories; Didieji naratyvai; Filosofija / Philosophy; Galios diskursas; Hermeneutinė klasė; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas tautinio identiteto konstravimo raiškos būdai, remiantis postmoderniosios filosofijos teorijomis. Atskleidžiama didžiųjų naratyvų / didžiųjų pasakojimų ir galios diskursų įtaka mokinių identiteto konstravimui(si). Remiantis identiteto naujojo diskurso konstravimo teorija, pateikiama diskusija, kurios pagrindu siūlytina kurti hermeneutinės klasės metodologinę prieigą, sudarančią galimybes savojo internalizuoto identiteto konstravimo praktikai. [Iš leidinio]

ENArticle analyses ways of manifestation of national identity construction, based on post-modern philosophy theories. The influence of grand narratives/ master narratives and power discourses on (self-) construction of pupils’ identity is disclosed. Based on the theory of construction of the new discourse on identity, the discussion is presented, which is proposed to be taken as a foundation for creation of the methodological approach of the hermeneutic classroom, which creates possibilities for practicing construction of one’s own internalised identity. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42160
Updated:
2018-12-17 13:12:59
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: