Socialinis teisingumas vertybiniu požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis teisingumas vertybiniu požiūriu
Alternative Title:
Social justice by value approach
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 1055-1069
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje skiriamas dėmesys socialinėms vertybėms rodo, kad vertybės yra svarbūs veiksniai, lemiantys visuomenių elgesio skirtumus ir socialinio teisingumo suvokimą. Straipsnyje socialinį teisingumą formuojančios vertybės nagrinėjamos pilietiškumo ir vartotojiškumo kontekste. Svarbiausia socialine tikslo vertybe laikoma tobula, socialiai teisinga, visuomenė, kur socialinis teisingumas veikia kaip buferis, perskirstant piniginės išmokas ir paslaugų valstybės piliečiams bei kitoms socialinės atskirties grupėms ir taip mažina socialinę riziką. Kadangi tiek skirtingos gyventojų kartos, tiek visuomenės grupės jaučiasi nevienodai ekonomiškai saugios ir todėl nevienodai jautrios socialinei rizikai, tad jų socialinio teisingumo supratimas skiriasi. Ieškant atsakymo į klausimą, kokį poveikį skirtingų kartų bei visuomenės grupių suformuoti vertybių skirtumai daro socialinio teisingumo suvokimui, kurie, savo ruožtu, turi lemiamos reikšmės ilgalaikei socialinei-ekonomikos plėtrai, buvo atliktas empirinis tyrimas. Tyrimas parodė, kad individualiame (mikro) lygmenyje jaunuolių preferencijos yra vartotojiškos, tačiau visuomenės (makro) lygmenyje – socialdemokratinės ir konservatyvios, o tai pat kad „Millennial“ kartos jaunuoliai daugiau pasitiki savo jėgomis nei „X“ karta. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kartų vertybiniai skirtumai; Socialinis teisingumas; Socialinės vertybės; Visuomenės grupės; Social groups and generations value diversity; Social justice; Social values.

ENThe research on social value in the scientific literature indicates that values are an important determinant of behavioural differences between societies. That main objective for social justices in the society is a excellent social justices that reallocates cash benefits and services form wealthy to socially disadvantaged groups and thereby reduces social risks. Since different social groups (and generations) don’t feel equally safe and cost-effective to different social risks, so their understanding of social justice is different. This paper focuses on determining the social values in different generations and social groups in the context of citizenship and consumerism. By searching for the answer, how the differences of various generations and social groups’ impacts the perception of social justice, which is by the end of the day is crucial for long term socio-economic development, the authors made empirical study. The study showed the consumerism preference for the young people in the individual (micro) level, but tats the society (macro) level – the social-democratic and conservative value attitudes. The study showed also, that “millennial” generation of young people rely more on their own than the “X” generation. [From the publication]

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45202
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 78    Downloads: 18
Export: