Antikos mintis postmodernioje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antikos mintis postmodernioje Lietuvoje
Alternative Title:
Antique thought in Postmodern Lithuania
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2013, t. 24, Nr. 1, p. 43-51
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis – straipsnio „Antikos mintis Lietuvoje: toli ir arti“ (Kačerauskas 2011) tąsa. Autoriai nagrinėja antikos minties recepciją Lietuvos postmoderniame mąstyme. Teigiama, kad postmodernioji filosofija tiek pozityviai, tiek negatyviai remiasi Antikos mintimi. Viena, daugelio postmodernių idėjų ištakos glūdi Antikoje. Kita, postmodernybė dažnai remiasi Antikos minties hermeneutika, destrukcija ir dekonstrukcija. Vakarų kultūros ir mąstymo madas besivejančioje Lietuvoje tai įgauna savitų bruožų. Drauge postmodernizmas kaip tam tikra ekletizmo forma, atitinkanti pirmųjų amžių po Kristaus kultūrinį daugialypumą, sudaro sąlygas iškilti periferinėms ir regioninėms (taigi ir Lietuvos) mąstymo apraiškoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antikos mintis; Antikos mintis, postmodernus mastymas, kultūros daugialypumas; Kultūrinis daugialypumas; Postmodernus mąstymas; Antique thought; Antique thought, postmodern thinking, multiculturality; Multiculturality; Postmodern thinking.

ENArticle deals with the reception of antique thought in Lithuanian postmodern thinking. According to the authors, the postmodern philosophy refers to antique thought both in positive and negative ways. On the one hand, the source of many postmodern ideas lies in Antiquity. On the other hand, postmodernity offten appeals to hermeneutics, destruction and deconstruction of antique thought. This one has distinctive characteristics in Lithuanian culture as a rim of the European cultural whole. Herewith postmodernity as a certain form of ecletism – that refers to multiculturality in the first ages after Christ – presupposes periferical and regional thinking including one in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51950
Updated:
2018-12-17 13:38:26
Metrics:
Views: 50    Downloads: 12
Export: