Kultūra ir lietuvybė strateginėje Lietuvos raidos vizijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūra ir lietuvybė strateginėje Lietuvos raidos vizijoje
Alternative Title:
Culture and lithuanianness in the strategic vision of Lithuanian development
In the Journal:
Lietuvos kultūros tyrimai. 2014, 4, p. 12-29. Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTKaip lietuvių kultūra skleidžiasi valstybės raidoje ir strateginėse politinėse vizijose, kodėl atgautos Nepriklausomybės metais apnyko kultūros svarbos supratimas? Atsakymų į šiuos klausimus ieškoma plėtojant teorinę įžvalgą - kultūra suvokiama kaip sugyvenimo būdų visuma, kaip materialių formų vaizdinis, simbolinis, ženklinis paveldas ir jo naudojimo bei „didinimo“ praktikos. Iškeliamas ir gvildenamas egzistencinis kultūros, vietovės ir tapatumų sąryšis, teikiantis kultūrai pamatinius vietoviškumo ir tautiškumo bruožus. Aiškinamasi, kokie ypatumai būdingi kultūros sistemos funkcionavimui globalizacijos ir europinės integracijos aplinkoje. Pasiremiant teorinėmis įžvalgomis ir naujų kultūros raidos tendencijų suvokimu, analizuojama strateginė Lietuvos raidos vizija Lietuva 2030, išskleidžiant jos ideologines prielaidas ir „iškultūrinančio“ veikimo pobūdį. Šis dokumentas lyginamas su tokiu pat estiškuoju, kuriame nustatomas pagrindinis strateginės raidos tikslas - estiškumo tvirtinimas, kuris galimas įgyvendinti tik kultūros teikiamais būdais ir priemonėmis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Kultūra; Lietuva 2030; Lietuvybė; Nacionalinis tapatumas; Sugyvenimas; Cohabitation; Culture; Globalization; Lithuania 2030; Lithuanian identity; National identity.

ENHow does Lithuanian culture unfold in the national development and strategic political visions? Why has the understanding of the importance of culture has decayed during the years after the regaining of Independence? These questions are considered through the development of a theoretical insight of culture - culture is perceived as a mother tongue based totality of historically developing practical ways of cohabitation with the natural, historical, and neighboring environment, as a visual, symbolic heritage of the material forms and the ways of its use and "raising". Culture is always locational, whose primal task is to support communal ties, thus social identities. Existential relationships among culture, location and identities are discussed. Also the characteristic features of the system of culture functioning in the environment of globalization and European integration are determined. Relying on theoretical insights and the perception of new cultural trends, the vision of the Lithuania’s progress strategy Lithuania in 2030 is analysed, extracting its ideological assumptions and "deculturing" nature of the activity. This document is compared to the Estonian one which sets a major strategic development goal of strengthening Estonianness that can only be realised using the means and methods provided by culture. [From the publication]

ISBN:
9789955868668
ISSN:
2029-8560
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60738
Updated:
2020-03-10 13:14:56
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: