Postmodernizmo iššūkiai mokytojų rengimui : kintantys ugdymo kontekstai ir tapatumų įvairovė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Postmodernizmo iššūkiai mokytojų rengimui: kintantys ugdymo kontekstai ir tapatumų įvairovė
Alternative Title:
Challenges of postmodernism for teacher training: changing contexts of education and diversity of identities
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2012, Nr. 19, p. 158-171
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Postmodernizmas; Mokytojų rengimas; Ugdymas; Postmodernism; Teacher training; Education.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Postmodernizmas / Postmodernism; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išryškinamos dėl postmodernybės iššūkių atsiradusios mokytojų rengimo problemos, kurios buvo analizuojamos tarptautinėje tęstinėje X mokslinėje konferencijoje „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“, skirtoje Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Edukologijos katedros 50-mečiui paminėti. Konferencijos idėja – universitetinis pedagogų rengimas kultūrų įvairovės ir ugdymo dalyvių tapatumų raiškos kontekste. Aptariamos plenariniuose pranešimuose nagrinėjamos problematikos, išryškinamos sekcijose vyraujančios idėjos. Plenarinio posėdžio pranešimuose buvo iškeltas vienas iš esminių iššūkių švietimui – identitetų daugybiškumo, kurio socialines, kultūrines, edukacines esmės atkleistos per Kyborgo pedagogikos metaforą; gilintasi į mokytojo asmeninio, kultūrinio, profesinio tapatumo paieškas, apeliuota į naują mokyklos, kaip švietimo institucijos, kultūros viziją; nagrinėti kaip postmodernizmo iššūkių rezultatas atsiradę nauji ugdymo(si) sociokultūriniai kontekstai bei ugdytojo ir ugdytinio tapatumų fragmentavimosi problema universitetiniame pedagogų rengime; nagrinėta viena iš asmeninio ir kolektyvinio tapatumo ugdymosi sąlygų – dalyvavimas visuomenės viešajame gyvenime, veiklose. Sekcijose buvo iškelta kintančių socialinių, kultūrinių, ekonominių ugdymo kontekstų idėja bei mokinio ir mokytojo, studento asmeninio, kolektyvinio, profesinio tapatumo kaita; nagrinėtos aktualios mokymo(si) problemos, aptariant jas skirtingais socialiniais, kultūriniais, ekonominiais aspektais ir kt.

ENThe article highlights problems in teacher training, which emerged due to challenges imposed by post-modernism, which were analysed at the international continuous conference “Training of Teachers in the 20th c.: Training and Prospects” organised to mark the 50th anniversary of the Department of Educology of the Faculty of Educology of Šiauliai University. The idea of the conference is the university training of pedagogues in the context of cultural diversity and expression of education participants. Problems analysed at the plenary meeting are discussed, ideas prevailing in sections are highlighted. Reports delivered at the plenary sitting highlighted one of the main challenges to education – the variety of identities, the social, cultural and educational meanings of which are revealed through the Cyborg pedagogical metaphor. Teachers’ search for personal, cultural, professional identity is discussed. New (self)-education socio-cultural contexts, which emerged as the result of post-modernism challenges, were analysed; one of the conditions for personal and collective identity development, i.e. participation in public life and activities, was analysed. The idea of social, cultural and economic development contexts and the changes in the personal, collective and professional identity of a student and teacher was raised in the section; relevant problems of (self)-education were analysed by discussing them with regard to various social, cultural, economic aspects.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47966
Updated:
2018-12-17 13:28:48
Metrics:
Views: 20    Downloads: 7
Export: