Metropolinė Vilniaus ateitis: struktūra ir formavimo uždaviniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metropolinė Vilniaus ateitis: struktūra ir formavimo uždaviniai
Alternative Title:
Metropolitan future of Vilnius: structure and forming tasks
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2013, t. 71, p. 59-76. Terra urbana: urbanistinės kaitos žemėlapiai
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTESPON (The European Spatial Planning Observation Network) vertinimu, Vilnius kartu su Ryga ir Talinu priskirti silpno išsivystymo MEGA (Metropolitan European Growth Areas) centrų kategorijai. Svarstant metropolinę Lietuvos Respublikos (LR) sostinės ateitį, siekiama atkreipti dėmesį į kai kuriuos svarbius sėkmei, bet nesprendžiamus uždavinius (jie aktualūs ir kitiems didmiesčiams - Kaunui, Klaipėdai, Šiauliams), kurie kartu su Vilniumi formuoja urbanistinį šalies kamieną ir susiduria su panašiomis problemomis. Tai: regioninio lygmens (NUTS 2) struktūriniam vienetui teikiama reikšmė vertinant Europos Sąjungos (toliau - ES) šalių raidą ir su tuo susijusi LR regioninės struktūros korektūros („apskričių reformos") spartesnio užbaigimo reikmė, atsižvelgiant į postindustrinės raidos savitumą, depopuliacijos mastą, sparčiai kylančią uostamiesčio svarbą, neprognozuojamas padrikos priemiesčių urbanizacijos pasekmes ir kitus veiksnius; 2002 m. LR rajoninio planavimo schemos (teritorijos bendrojo plano) urbanistinės dalies korektūra ir sostinės bei kitų didmiesčių metropolinių rajonų įteisinimas, nes, pagal MEGA sampratą, metropolinis centras ir jį supantis metropolinis rajonas laikomi bendru ES urbanistinės struktūros vienetu; perspektyvinės urbanistinės struktūros modelio nustatymas, kad būtų žinoma koordinuojama socialinė, ekonominė ir urbanistinė sostinės ir metropolinio rajono plėtra bei susisiekimo sąlygų su svarbiais ES MEGA centrais tobulinimo strategija; urbanistinėmis idėjomis, o ne „sklypine politika" ir teritorine ekspansija grindžiama Vilniaus vidinė modernizacija. Uždaviniams spręsti teikiamos konkrečios rekomendacijos ir pasisekę pavyzdžiai formuojant Rygos, Stokholmo ir Varšuvos MEGA struktūras. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regioninė struktūra; Metropolinė plėtra; Urbanistinis planavimas; Rajoninis planavimas; Regional structure; Metropolitan development; Urban and regional planning; Regional planning.

ENAccording to the ESPON (The European Spatial Planning Observation Network) assessment, Vilnius, together with Riga and Tallinn, are assigned to the MEGA (Metropolitan European Growth Areas) centres of weak development category. Considering the metropolitan future of the Lithuanian Republic (LR) capital, attention is drawn to some important, but unfulfilled goals (which are relevant to other major cities of the country - Kaunas, Klaipeda, Šiauliai), which together with Vilnius City form the countries urban theme, and also face similar problems. These problems are: a given value to the structural unit at regional level (NUTS 2) for the assessment of EU countries development and the associated LR regional structure proofing (district reform) for faster development importance, taking into account the post-industrial development specifics, scale of depopulation, the significantly growing importance of the port, the scattered suburban sprawl and its unpredictable consequences on others factors; the 2002 LR district planning scheme's (the territory master plan) correction of the urban design part and capital including other cities and metropolitan areas validation according to the MEGA definition. The metropolitan centre and the surrounding metropolitan district are considered as the general EU urban structure unit; the future urban structure model of Vilnius city, which would illustrate and reflect the coordinated capital and the metropolitan areas social, economic and urban development including transport conditions and the most important EU MEGA centres' development strategy; urban ideas, not the plot politics' and territorial expansion is based on the modernization of the inner city of Vilnius. The particular examples and recommendations are provided that form the MEGA structures of the cities of Riga, Stockholm and Warsaw. [From the publication]

ISBN:
9786094471100
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52353
Updated:
2018-12-17 13:39:44
Metrics:
Views: 32    Downloads: 3
Export: