Kultūrinė komunikacija: architektūra kaip įvaizdžio formavimo strategija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinė komunikacija: architektūra kaip įvaizdžio formavimo strategija
Alternative Title:
Culture based communication: architecture as image making strategy
In the Journal:
Santalka: filosofija, komunikacija. 2013, t. 21, Nr. 1, p. 35-45
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Architektūros paveldas; Ekonomika; Ekonomika, architektūros paveldas; Genius loci; Identitetas; Kaunas; Komunikacija; Komunikacija, postmodernizmas; Londonas; Postmodernizmas; Tapatumas; Vartotojišumas; Vartotojai; Architectural heritage; Communication; Consumerism; Economics; Genius loci; Identity; Kaunas; London; Postmodernism.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Genius loci; Komunikacija / Communication; Komunikacija / Communication; Londonas; Postmodernizmas / Postmodernism; Vartojimas / Consumption; Vartotojai / Consumers; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
EN
Consumerism; Economics; London.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Kauno miesto architektūros paveldo situacija globaliosios tinklinio modelio ekonominės organizacijos sąlygomis. Pastebima, kad architektūros objektai ar kartais visuminė urbanistinė struktūra tampa aktyviais vietos rinkodaros ir viešųjų ryšių strategijų katalizatoriais regeneracijos procese. Siekdami prisitaikyti prie postindustrinių ekonominės veiklos sąlygų, būtent dėl naujų objektų statybos poreikio neretai lemia sumažėjusią istorinių architektūros objektų respektaciją. Kaune, kaip ir apskritai Lietuvoje, sunku įžvelgti holistinės regeneracijos proceso apraiškų, tačiau juntama tam tikra architektūros paveldo integracija į viešųjų ryšių strategijas. Naujos architektūros objektų Kaune dėl globalizacijos atsirado nedaug, tačiau nemažai pokyčių patyrė iki Nepriklausomybės atkūrimo pastatyti pastatai, kuriuose atsispindi savitas, postkolonialinės gedėjimo būsenos nulemtas vartotojiškumo ar biznio architektūros supratimas. Daroma išvada, jog Kaunas, žvelgiant socioekonominiu aspektu, išgyvena postindustrinį periodą, tačiau ne postindustrinėmis sąlygomis. [Iš leidinio]

ENPaper points out the issue of Kaunas architectural heritage situation in the context of global, network- based economics. It notices that architectural objects or, sometimes – whole urban structure, could be used as the catalyst of place marketing and public relations strategies. On the other hand, processes of holistic place regeneration, which are intended to adjust the living to postindustrial being, sometimes can couse the lower rate of respect to historic architecture objects. Manifestations of holistic place regeneration are barely seen in Kaunas, however there are some of nodus of the historical architecture objects to be used as a sourse of public relations. There also are not a lot of new built architecture in Kaunas, nevertheless many of older buildings were recontructed under the image of western bussiness or consumerist architecture. These recontructions reveal a peculiar, postcolonial greef status perception of western build enviroment. The conclusion is that Kaunas is now at the after-industrial period but barely lives in conditions of postindustrialism. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpc.2013.04
ISSN:
2029-6320; 2029-6339
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47220
Updated:
2018-12-17 13:34:09
Metrics:
Views: 28    Downloads: 13
Export: