Pasaulis kaip reklaminis vaizdas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasaulis kaip reklaminis vaizdas
Alternative Title:
World as an advertising picture
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2010, t. 21, Nr. 3, p. 203–210
Keywords:
LT
Medijos; Reklama; Skaitmeninės technologijos; Techninė simbolinė aplinka; Vaizdas.
EN
Advertising; Digital technologies; Image; Media; Picture.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu išplitusi vaizdo ir vaizdumo tyrinėjimų gausa įteigia supratimą, jog kultūroje vyksta tam tikras visual turn. Šios srities tyrinėjimų iškilimas siejamas su naujų vaizdinių informacinių bei telekomunikacinių technologijų įsivyravimu. Toks aiškinimas gana vienpusiškas. Gvildenant filosofines ir ontologines visual turn prielaidas būtina prisiminti M. Heideggerio išskleistą įžvalgą, jog esminis Naujųjų laikų bruožas yra nulemtas tokio Būties išsislaptinimo, kad pasaulis virsta priešais stovinčiu vaizdu. Tad ir Naujiesiems laikams būdingas susisaistęs mokslo, technikos ir gamybos kompleksas neišvengiamai pereina į vaizdų gamybos, jų prekinės sklaidos ir vartojimo režimą, kuriuo nusakoma postmodernybė. Sparti informacinių telekomunikacinių technologijų raida formuoja ir įtvirtina reklamavimo(si) palaikomą medijų kultūrą, veikiančią visus kultūros segmentus. Tad pasaulio vaizde esama ryškaus reklaminio bruožo. Tokį pasaulį atitinka ir žmogaus veiklą grindžianti nuostata kurti save kaip socialinei terpei ir įvairioms rinkoms galimą pateikti vaizdą ir įvaizdį. [Iš leidinio]

ENRecent many-sided development and affluence of visual studies suggest that we are experiencing a cultural visual turn whose impact is seen in everyday cultural practices. The reason for visual research boom is seen in the development of information and telecommunication technologies and new media. It seems that this kind of explanation is rather one-sided. The author of the article maintains that, in order to realize the philosophical assumptions and ontological preconditions of visual turn, we must pay due attention to the Heideggerian insight that an essential feature of Modern times is the way of unconsealment of Being: the world appears as a counter-standing picture or image. Thus, the industry of Modern times, or capitalism, which is characterized by the inherent connectivity of science, technology and industry and becoming scientific industry, proceeds to the image production, image distribution, and image consumption regime, or postmodernity. The fast development of visual digital information and telecommunication technologies shapes and consolidates the media culture grounded on the advertisement. This culture makes a huge impact on all spheres of culture and living world. Thus, it is reasonable to argue that the new world picture has an essential advertising feature, and the human being is enforced to make and deliver himself as an image appropriate for various markets and social milieus. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82887
Updated:
2021-01-04 19:35:36
Metrics:
Views: 79    Downloads: 2
Export: