Unikalus Čenstakavos Švč. Dievo Motnos ikonos sekinys Kauno arkikatedroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Unikalus Čenstakavos Švč. Dievo Motnos ikonos sekinys Kauno arkikatedroje
Alternative Title:
Unique imitation of the icon of the Częstochówa holy Mother of God in Kaunas cathedral
In the Journal:
Soter. 2006, 19 (47), p. 205-227
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Bažnyčios / Churches; Ikonografija / Iconography.
Summary / Abstract:

LTŠvč. Mergelės Marijos paveikslas, bemaž 300 metų buvęs garsiausias Kaune, po 1940 m. ilgam dingęs iš visų akiračio, 2001 m. pagaliau vėl sugrįžo į altorių – šįsyk į Arkikatedrą baziliką. Tų pačių metų lapkričio 8 d. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius šį Švč. Mergelės Marijos atvaizdą pašventino ir suteikė jam Maloningosios Motinos titulą. Straipsnyje aptariamos Švč. Mergelės Marijos paveikslo atradimo ir atpažinimo aplinkybės, apžvelgiami ankstesni tyrinėjimai, atkuriama jo istorija, analizuojami technologiniai tyrimai ir restauracija, gilinamasi į Švč. Mergelės Marijos atvaizdo kultą ir stebuklingumą, paveikslo kilmės problemas. Straipsnyje išdėstyta medžiaga leidžia daryti kai kurias išvadas. Pirma, nustatyta tiriamojo paveikslo tapatybė. Antra, apibendrinti paveikslo istorijos, technologinių tyrimų ir restauravimo duomenys bei paties kūrinio elementų ir stilistinių ypatybių analizės rezultatai leidžia Švč. Mergelės Marijos atvaizdą priskirti XVI a. pabaigai ar XVII a. pačiai pradžiai. Parodytos Kauno bernardinų paveikslo sąsajos su Čenstakavos Dievo Motinos ikonos kopijomis, nutapytomis XVI a. pabaigoje-XVII a. I pusėje, viena vertus, leidžia nustatyti, kad šis kūrinys priklauso aptartų šventosios ikonos sekinių grupei, kita vertus, netiesiogiai pagrindžia ir koreguoja išaiškintą jo atsiradimo datą – XVII a. pradžią. Lieka iki galo neatsakyta į klausimą, kuris Švč. Mergelės Marijos atvaizdas galėtų būti laikomas visų kitų prototipu. Kauno bernardinų Švč. Dievo Motinos paveikslą galima laikyti ankstyviausiu Čenstakavos Dievo Motinos sekiniu Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.Reikšminiai žodžiai: Kauno arkikatedra; Šv. Jurgio bažnyčia; Švč. Mergelės Marijos paveikslas; Dievo Motinos ikona; Čenstakava Švč. Dievo motinos ikonos XVI a. pab. - XVII a. I.p. kopijos; Kaunas Cathedral; St. George church; The sacred picture of the Holy Virgin Mary; The icon of the Częstochowa Holy Mother of God; The imitations of the Częstochowa Holy Mother of God late 16 cent. - lnd. half of the 17 cent.

ENThe picture of the Virgin Mary, which was the most famous one in Kaunas for almost 300 years, and which after 1940 disappeared from everybody’s range of vision finally returned to the altar in 2001, this time to the Cathedral-Basilica. On 8 November of the same year Archbishop Sigitas Tamkevičius consecrated this picture of the Virgin Mary and granted it the title of the Gracious Mother. The article discusses the circumstances of discovering and recognising the picture of the Virgin Mary, reviews previous research, recreates its history, analyses technological investigations and restoration, goes deep into the cult of the image and wonder-working powers of the Virgin Mary, the problems of origin of the picture. The material presented in the article allows certain conclusions to be drawn. First, the identity of the picture under investigation was established. Second, generalised data of the history of the picture, technological investigations and restoration, as well as the results of the analysis of elements and stylistic peculiarities of the work itself allowed the image of the Virgin Mary to be attributed to the end of the 16th or the beginning of the 17th century. Links of the picture with the copies of the icon of the Mother of Jesus of Częstòchówà painted at the end of the 16th –the fist half of the 17th century shown, on the one hand enable us to determine that this work of art belongs to a group of the holy icon discussed, and on the other hand it indirectly substantiates and corrects the elucidated date of its birth – the beginning of the 17th century. The question of which image of the Virgin Mary could be considered the prototype of all others remains unanswered.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9119
Updated:
2018-12-20 23:11:16
Metrics:
Views: 43    Downloads: 10
Export: