Kauno gotikinės bažnyčios

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno gotikinės bažnyčios
Alternative Title:
Gothic churches of Kaunas
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 26, p. 98-149. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaunas; Sakralinė architektūra; Bažnyčios; Vienuolynai; Gotika; Church.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Gotika / Gothic; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTXV a. vystantis amatams ir prekybai, augo Kaunas ir jo priemiesčiai. Pirmieji mūriniai pastatai buvo dvi XV a. pr. pastatytos bažnyčios – Šv. Petro parapinė (dabar Katedra) ir Šv. Marijos Ėmimo į dangų (Pranciškonų). Suformavus Rotušės aikštę, abi bažnyčios įjungtos į jos kompoziciją. XV a. II pusėje atokiau nuo centro prie svarbių kelių pastatytos dar dvi nedidelės bažnyčios – Šv. Mikalojaus ir Šv. Gertrūdos; Nemuno ir Neries santakoje XVI a. pr. išmūrytas Šv. Jurgio bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis. Taip XVI I pusėje bažnyčios mieste išdėstytos koncentriškai su svarbiausia parapine bažnyčia centre. Šios gotikinės bažnyčios laikui bėgant keitėsi ir šie pokyčiai analizuoti archeologinių, istorinių ir architektūros tyrimų metu. Vis dėlto pirmapradė gotikinė architektūra tyrinėta menkai. Šiame straipsnyje siekiama apibūdinti autentiškąją Kauno gotikinių bažnyčių kompoziciją, nustatyti šių bažnyčių architektūros originalumo laipsnį ir jų formų ištakas. Kadangi visų penkių Kauno gotikinių bažnyčių kompozicija labai skirtinga (jas sieja tik pavieniai panašūs elementai), kiekvienas sakralinis pastatas analizuojamas atskirai, atkreipiant dėmesį į jo sąsajas su kitais Kaune, LDK ir svetur esančiais gotikiniais pastatais. Pastatų skirtingumas paaiškinamas tuo, jog bažnyčios statytos įvairiais gotikos raidos laikotarpiais, skyrėsi jų „rangas“ ir fundatorių galimybės.

ENFounded at the turn of the 14th and 15th cc., Kaunas witnessed rapid development. The main roads leading into the city turned into streets. The centre and the outskirts were filled with wooden houses. Apart from the castle, the first brick buildings were St. Peter's Church and the Church of Assumption of St. Mary, which were built at the beginning of the 15th c. The ensemble of St. George’s Church and the Bernardine Monastery rose up at the confluence of the rivers Nemunas and Neris, while the Churches of St. Nicholas and St. Gertrude were built near some important roads further from the centre in the second half of the 15th c. Kaunas churches represent different periods of Gothic. Some of them are built in the central part of the city, while the others are on the outskirts. Every building came under the influence of architecture of different European countries. That is why the composition of all Gothic churches cannot be considered a unified local phenomenon, as each of them is very different.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7081
Updated:
2018-12-17 10:58:36
Metrics:
Views: 51    Downloads: 20
Export: