Lietuvos gotikinių bažnyčių statybos technikos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gotikinių bažnyčių statybos technikos bruožai
Alternative Title:
Features of building technology of the Lithuanian Gothic churches
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 26, p. 33-42. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė
Keywords:
LT
16 amžius; 15 amžius; Architektūra / Architecture; Gotika / Gothic; Mokslas / Science; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrintai išnagrinėtos gotikinių pastatų mūro medžiagų (plytų, skiedinio) savybės, svarbiausios konstrukcijos ir jų atlikimo technika. Remtasi duomenimis, gautais atliekant visų tipų statinių mūro medžiagų fizinius, cheminius ir konstrukcijų natūros tyrimus. Pagrindinės gotikinių pastatų mūro medžiagos buvo plytos ir skiedinys, tačiau XV a. – XVI a. I pusėje Lietuvoje nebuvo vieningų reikalavimų šių medžiagų gamybai. Tuo laikotarpiu gaminant plytas, vienoje didžiojoje plokštumoje buvo daromos braukos-grioveliai, kad jos tvirčiau sukibtų su skiediniu; pasitaiko plytų su įrašais. Gotikos laikotarpiu Lietuvoje naudotos dvejopos plytos: stambios ir mažesnio formato, tik 1549 m. karaliaus Žygimanto Augusto įsakymu plytų dydžiai buvo sunorminti. Naudotos ir profilinės plytos (80 skirtingų rūšių), pagal paskirtį jos grupuotinos į konstrukcines ir dekoratyvines. Skiedinys dažniausiai gamintas iš mažai magnezinių hidraulinių kalkių, kartais – iš dolomitinių. Viduramžiais konstrukcijos nebuvo skaičiuojamos, statant pastatą, buvo atsižvelgiama į konkrečius veiksnius: grunto savybes, apkrovą, statybinių medžiagų kokybę, visada stengtasi statyti su didele stiprumo atsarga. Pastatų pamatai mūryti iš stambių akmenų, sienos mūrytos pagal tam tikrus santykius. Jas mūrijo kiautines: paviršiuje – plytų apdaras, viduje – akmenys; plytos rištos gotikiniu būdu. Fasadų mūras netinkuotas, dekoruotais spalviniais plytų ornamentais, profilinėmis plytomis. Mūryti cilindriniai, kryžminiai, žvaigždiniai, tinkliniai ir krištoliniai skliautai.Reikšminiai žodžiai: Sakralinė architektūra; Bažnyčios; Statyba; Technika; Medžiagos (architektūra); Statybinės medžiagos; Plytos; Skiedinys; Gotika; Mūrinė statyba; Church.

ENThe article analyses the stonework and structures of Lithuania's Gothic buildings (15th-16th centuries) and their development technology. In Lithuania, just like in other countries, structures were not measured in the Middle Ages. Specific factors were taken into consideration when building buildings: ground qualities, load, the quality of building materials, always trying to build with a wide margin of safety. Having gathered more practical experience, the margin of safety was narrowed, and materials and structures became more rational. There were established proportions of each part of a building, depth of foundations, slenderness of walls, width and form of an arch, thickness of grout and building material production traditions. Nevertheless, sometimes these proportions and traditions were not observed in Lithuania. The authors give a detailed analysis of the development and use of stonework in construction as well as brick measurements, their aesthetic qualities and bricklaying ─ the composition of mortar.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7078
Updated:
2018-12-17 10:58:35
Metrics:
Views: 62    Downloads: 23
Export: