Metryka Litewska : księga wpisów nr. 131

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Metryka Litewska: księga wpisów nr. 131
Editors:
Rachuba, Andrzej, redagavimas [edt]
Publication Data:
Warszawa : DiG : 2001.
Pages:
532 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mažoji kanceliarija; Kancleris; Pakancleris; Raštininkai, įrašų knyga; The Grand Duchy of Lithuania; The Little Chancellery; Chancellor; Subchancellor; Clerks; Book of records.
Keywords:
LT
Kancleris; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mažoji kanceliarija; Pakancleris; Raštininkai, įrašų knyga.
EN
Book of records; Chancellor; Clerks; Little Chancellery; Subchancellor.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTPublikuojama lenkų istoriko Andrzejaus Rachubos parengta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Užrašymų knyga nr. 131. Skelbiami 1656–1662 m. laikotarpio LDK kanceliarijos dokumentai, apimantys trijų valstybės pakanclerių – Kazimiero Leono Sapiegos (1645 03 06–1656 01 19), Kristupo Zigmanto Paco (1656 08 16–1658 03 02) ir Aleksandro Kristupo Naruševičiaus (1658 03–1668 06 21) veiklos laikotarpį. Į šią knygą taip pat įtraukti ir 1654–1655 m. laikotarpio dokumentai. Viso yra publikuoti 1114 dokumentai. Didžioji dalis dokumentų apima 1656–1660 m. laikotarpį. Kanceliarija buvo svarbi valstybės valdymo struktūros dalis, o pakancleris buvo viena aukščiausių LDK centrinės valdžios pareigūnų, jo kompetencijoje buvo valdovų potvarkių ir įstatymų rengyba, sutarčių sudarymas, pasiuntinių siuntimo ir priėmimo klausimai. Skelbiamos privilegijos ir kiti dokumentai lenkų, lotynų bei rusėnų kalbomis atspindi formalius ir neformalius LDK kanceliarijos ir karališkojo dvaro ryšius. Leidinį sudaro įvadas lenkų kalba, kuriame aptarti šaltiniai, jų atrankos ir skelbimo principai bei apžvelgta šaltinio vertė, dokumentų publikacija ir pagalbinės leidinio dalys: dokumentų sąrašas, santrumpos, asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės. Gausios nuorodos papildo ir patikslina šaltinio nomenklatūrinio pobūdžio informaciją. Publikacija reikšminga visiems, besidomintiems Lietuvos metrika ir įvairiomis LDK valstybės ir visuomenės temomis.

ENBook of inscriptions of the Grand Duchy of Lithuania No 131, prepared by Polish historian Andrzej Rachuba, is published. Chancellery documents of the Grand Duchy of Lithuania of the period of 1656–1662, covering the period of activity of three Vice-Chancellors of the state Kazimierz Leon Sapieha (06/03/1645–19/01/1656), Krzysztof Zygmunt Pac (16/8/1656–02/03/1658) and Aleksander Kristup Naruszewicz (03/1658–21/06/1668), are published. This book also includes documents of the period of 1654–1655. There are 1114 documents published in total. Most of the documents cover the period of 1656–1660. Chancellery was an important part of state governing structure with Vice-Chancellor being one of the highest officials in central government of the Grand Duchy of Lithuania, his competence included preparation of ordinances and laws, conclusion of contracts, issues regarding sending and receiving messengers. Published privileges and other documents in Polish, Latin and Ruthenian language reflect formal as well as informal relations of Chancellery and Royal court of the Grand Duchy of Lithuania. The publication consists of an introduction in Polish, which discusses the sources, principles of their selection and publishing, also the value of the source, publishing of the documents as well as ancillary parts of the publication are overviewed: list of documents, abbreviations, indexes of personal and place names. A lot of references complement and refine nomenclature information of the source. The publication is important to anyone interested in Lithuanian Metrica as well as various topics in relation to the state and society of the Grand Duchy of Lithuania.

ISBN:
8371811928
Related Publications:
  • Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika / Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė, Vaida Kamuntavičienė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. Kaunas : Kauno arkivyskupijos muziejus, 2008. 168 p.
  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648-1667) / Antanas Tyla. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. 399 p.
  • Przemiany szlachectwa litewskiego, XVI-XVII wiek : prawo a praktyka / Andrzej B. Zakrzewski. Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI-XIX веках : сборник научных статей подготовлен на основе докладов участников международной конференции, состоявшейся в Институте истории Литвы 8-9 октября 2014 г. / составитель Тамара Байрашаускайте. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. P. 24-37.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41373
Updated:
2022-01-15 21:11:41
Metrics:
Views: 26
Export: