Kauno miestietės Daratos Nabienės votas Kaunakiemiui: Šv. Kryžiaus bažnyčios fundacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno miestietės Daratos Nabienės votas Kaunakiemiui: Šv. Kryžiaus bažnyčios fundacija
Alternative Title:
Votum of Kaunas resident Darata Nabienė to Kaunakiemis: the foundation of the church of St. Cross
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2019, 17, p. 23-36
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darata Nabienė; Fundacija; Fundacijos; Katalikų bažnyčia; Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčia; 16 amžius; 17 amžius; Miestai; 16 amžius; 17 amžius; 16th century; 17th century; Cities; Dorothea Nabienė; Foundation; Foundations; Kaunas Church of St. Cross; The Catholic Church; The Lithuanian XVI-XVII c. history.
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Fundacija; Fundacijos; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pirmą kartą istoriografijoje išsamiai nagrinėjami su Kaunakiemio Šv. Kryžiaus bažnyčios fundacijos ir pastatymo istorija susiję dokumentai, publikuojamas fundatorės Daratos Nabienės fundaciją patvirtinantis 1515 m. rugpjūčio 11 d. Kauno magistrato raštas ir ankstyviausia išlikusi bažnyčios vizitacija, atlikta 1669 m. sausio mėnesį. Atidi rankraštinių dokumentų analizė leido nustatyti, kad pirmoji tarp 1510 ir 1515 m. pastatyta Kaunakiemio bažnyčia buvo mūrinė, greičiausiai pastatyta iš raudonų plytų, gotikinė (panaši į iki šių dienų išlikusią Šv. Gertrūdos bažnyčią), taip paneigiant ligi šiol istoriografijoje vyravusią tradiciją ją laikyti medine. Apibendrinant pastebėta, kad Šv. Kryžiaus bažnyčios fundacija liudijo apie Kauno miesto plėtrą, jo gyventojų miestiečių finansinį pajėgumą, miesto tikinčiųjų sielovadines praktikas, pamaldumą Šv. Kryžiui. Tiriamas atvejis parodė, kad moteris, Kauno miestietė, galėjo savarankiškai atvykti į Kauno miesto rotušę, stoti burmistrų ir tarėjų akivaizdoje, atlikti bažnyčios fundaciją. Tai liudija apie moterų teises XVI a. pradžios Kaune. Šv. Kryžiaus bažnyčios fundacija įsiliejo į XV–XVI a. sandūroje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vykusį bažnyčių statymo ir fundavimo vajų. [Iš leidinio]

ENThe present article comprehensively analyses the documents of foundation of the Church of St. Cross and building history for the first time in historiography. It contains the letter of Kaunas Magistrate from August 11, 1515, which confirms the foundation of Darata Nabienė, and the earliest extant visitation of the church in January, 1669. A careful analysis of the manuscript documents has determined that the first church in Kaunakiemis built between 1510 and 1515 was brick; most probably it was Gothic and built from red bricks (similar to St. Gertrude’s Church, which has survived to the present day). This way, the dominant tradition in historiography to view it as wooden is denied. In general, it has been observed that the foundation of the Church of St. Cross represents the development of Kaunas City, the financial capacity of residents, soul-leading practices of believers, and piety to St. Cross. The case under the present investigation has revealed that Kaunas female resident could independently come to Kaunas City Hall, talk to the burgomasters and assessors, and make the church foundation. This suggests about women’s rights in Kaunas at the beginning of the 16th century. The foundation of the Church of St. Cross represents the trend of numerous building and foundation of churches in the Grand Duchy of Lithuanian at the end of the 15th century and at the beginning of the 16th century. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8734.17.2
ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79713
Updated:
2020-04-24 06:53:18
Metrics:
Views: 36    Downloads: 9
Export: