Istorinių Lietuvos vargonų tyrimai, apsauga, restauravimas ir su tuo susijusios problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorinių Lietuvos vargonų tyrimai, apsauga, restauravimas ir su tuo susijusios problemos
Alternative Title:
Issues of research, preservation and restoration of historical organs in Lithuania
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2005, 1, p. 120-127
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčia; Istoriniai vargonai; Kultūros paveldo registras; Nacionalinis paveldas; Restauravimas; Sakralinio meno paveldas; Vargonai Lietuvoje; Vargonų prospektas; Church; Cultural Heritage Register; Historical organs; National Heritage; Organs in Lithuania; Organs' prospect; Restoration; Sacred Art Heritage.
Keywords:
LT
Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Religinė muzika / Religious music; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Nacionalinis paveldas; Sakralinio meno paveldas; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje yra vargonų, įtrauktų į valstybės saugomų kultūros vertybių registrą. Kaip ir Vakarų Europoje, mūsų vargonų paveldas tiesiogiai susijęs su krikščioniškąja kultūra, t. y. bažnyčia. Šiuo metu Lietuvoje priskaičiuojama apie 700 Romos katalikų, 53 evangelikų liuteronų ir 10 evangelikų reformatų bažnyčių, kuriose visiškai ar iš dalies išliko apie 500 istorinių vargonų. Jų istorinė svarba ir vertė labai skirtinga: dalis – menkaverčiai, neturintys išliekamosios vertės, nes laiko būvyje radikaliai perdaryti ir nepataisomai sudarkyti diletantų „meistrų“, dalis – XX a. pirmos pusės pramonės gaminiai. Daugiausiai Lietuvoje išlikę XIX-XX a. istorinių vargonų, kiek mažiau – XVIII a., o iš XVII a. žinomi tik pavienių instrumentų fragmentai ar atskiros dalys. Nuo 2000 m. Kultūros paveldo centras pradėjo detalų visų Lietuvos bažnyčių istorinių vargonų inventorizavimą. Jau aplankyta virš 200 bažnyčių. Ne visose yra vargonų arba jie menkaverčiai, tačiau inventorizuojami visi istoriniai instrumentai, nepriklausomai nuo jų kokybės ir būklės. Šiandienė istorinių vargonų situacija liūdna: vieni instrumentai susidėvėjo nuo laiko, kitus sugadino meistrai diletantai, dar kiti uždarytose bažnyčiose suniokoti specialiai. Straipsnyje aprašomas Lietuvos vargonų paveldas ir aptariama jo svarba Europos kontekste, pateikiama jų priežiūros, restauracijos ir apsaugos situacijos charakteristika ir siūloma keletas susidariusios padėties sprendimų.

ENThere are some organs in Lithuania which are included into the register of cultural property protected by the state. As in Western Europe, our organs' heritage is directly related to Christian culture, i.e. the church. Currently, there are 700 Roman Catholic, 53 Evangelical Lutheran and 10 Evangelical Reformed Churches in Lithuania. In those churches, there are approx. 500 historical organs which are fully or partially remained. Their historical importance and value is different: some of them are of low value and have no enduring value because in the course of time they were radically changed or irreparably damaged by amateur “repairers”, another part is industrial items made in the first half of the 20th c. In Lithuania mostly historical organs of the 19th–20th c. have remained. Less of them were made in the 18th c. and only fragments or separate parts of individual instruments made in the 17th c. are known. Since 2000, the Centre for the Lithuanian cultural heritage has started a detailed inventory of historical organs belonging to Lithuanian churches. More than 200 churches were visited already. Not all of them have organs or have only those of low value; however, all historical instruments are included into the inventory despite their quality or state. Currently, the situation of historical organs is sad. Some instruments had shown wear because of time, some were damaged by amateur repairers, others were specially destroyed in closed churches. The article is about the Lithuanian heritage of organs and its importance in the European context. It reveals the characteristic of the situation of maintenance, restoration and protection and suggests a few solutions for the present situation.

ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31188
Updated:
2018-12-17 11:42:21
Metrics:
Views: 6
Export: