Kauno Švč. Mergelės Marijos, Maloningosios Motinos, paveikslas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno Švč. Mergelės Marijos, Maloningosios Motinos, paveikslas
Alternative Title:
Piccure of the Virgin Mary, Gracious Mother of Kaunas
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2002, 30, p. 156-171
Keywords:
LT
Atribucija; Kilmė; Klimė; Kultas; Meninė analizė; Restauravimas; Stebuklingumas; Tech-nologiniai tyrimai; Technologiniai tyrimai.
EN
Artistic analysis; Attribution; Cult; Miracle; Origin; Restoration; Technological research; Technological researche.
Summary / Abstract:

LTŠv. Jurgio Kankinio bernardinų bažnyčios Švč. Mergelės Marijos atvaizdas, bemaž 300 metų buvęs garsiausias Kaune, po 1940 m. ilgam išnykęs iš visų akiračio, 2001 m. vėl sugrįžo į altorių – šįsyk į Arkikatedrą baziliką. Tų pačių metų lapkričio 8 dieną arkivyskupas Sigitas Tamkevičius šį Švč. Mergelės Marijos atvaizdą pašventino ir suteikė jam Maloningosios Motinos titulą. Apibendrinti paveikslo istorijos, technologinių tyrimų ir restauravimo duomenys bei paties kūrinio elementų ir stilistinių ypatybių analizės rezultatai leidžia Švč. Marijos atvaizdą priskirti XVI a. pabaigai. Be to, šis atvaizdas, darniai jungiantis savyje bizantiškos ir vakarietiškos kilmės elementus, išsiskiria reto grožio ir turtingumo aprangos dekoru. Galima sakyti, kad bizantiškosios Hodegetria kompozicijos kanono rėmuose – tai savitas ir originalus kūrinys, kuris turėtų būti įdomus Lietuvos mariologinės dailės ikonografijos kontekste. Pats neaiškiausias dalykas šio paveikslo istorijoje – jo kilmės klausimas. Jei tolesni tyrinėjimai patvirtins pasiūlytas prielaidas, susiejančias Kauno ir Krokuvos Dievo Motinos paveikslus, tai Švč. Mergelės Marijos, Maloningosios Motinos, atvaizdas pasitarnaus nagrinėjant Čenstochovos Dievo Motinos kulto poveikį ir jo atspindžius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mariologinėje dailėje. Šio straipsnio tikslas – pristatyti Švč. Dievo Motinos paveikslą, kurio analizė, istorija ir kultas suteikia naujos informacijos apie buvusį užmirštą sakralinės dailės paminklą, papildo žinias apie ypač barokui būdingą reiškinį – stebuklingųjų paveikslų kulto formas.

ENFor 300 years before its disappearance in 1940, this picture was regarded as the most famous in Kaunas. In 2001 it reappeared on an altar in Kaunas' Basilica. Technological research indicates that it was painted at the end of the 16th century. The image harmoniously combines Byzantine and Occidental elements. From the point of view of the Byzantine canon of composition Hodegetria, it can be regarded as a unique example, interesting for Lithuanian iconography as well as to the history of Christianity in Lithuania. There are still several hypotheses as far as its origin is concerned. One suggests that the picture could be related to the picture of the Holy Mother of Częstochowa. [text from author]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38878
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 21    Downloads: 11
Export: