Pamaldumas Švč. Jėzaus širdžiai XVIII a. Lietuvoje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pamaldumas Švč. Jėzaus širdžiai XVIII a. Lietuvoje
Alternative Title:
Devotion to the Sacred heart of Jesus in 18th century Lithuania
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Švč. Jėzaus Širdis; 18 amžius; Bažnytinė dailė; šventųjų kultas; Švč. Jėzaus Širdies brolija; Dailės istorija; Šv. Margarita Marija Alocoque; The Sacred Heart of Jesus; Sacral Art; St. Margarita Maria Alocoque.
Keywords:
LT
Dailės istorija; Jėzuitai / Jesuits; Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints; Švč. Jėzaus Širdies brolija; Švč. Jėzaus Širdis.
Summary / Abstract:

LTRemdamasi pirmą kartą publikuojamais šaltiniais, autorė teigia, kad pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai Lietuvoje sklido nuo pat XVIII amžiaus pradžios, dar gerokai prieš oficialų Švč. Jėzaus Širdies šventės įvedimą 1765 metais. Pirmiausiai pamaldumą Lietuvoje paskleidė Vilniaus vizitietės, vėliau jėzuitai, pijorai ir kitos vienuolijos. Šioje veikloje itin aktyvios buvo Švč. Jėzaus Širdies brolijos. Antrojoje darbo dalyje nagrinėjami ir tipologizuojami Lietuvoje išlikę XVIII amžiaus Švč. Jėzaus Širdies atvaizdai (embleminis ir antropologinis tipas), analizuojamos jų atsiradimo priežastys bei ieškoma ikonografinių pirmavaizdžių, nurodančių kulto sklidimo kryptis ir dėsningumus. [Iš leidinio]

ENReferring to the sources, published for the first time, the author states that the devotion to the Sacred Heart of Jesus in Lithuania was in existence since the beginning of the 18th century, way before the official introduction of the holiday of the Sacred Heart of Jesus in 1765. First the devotion was disseminated by the Visitation Sisters of Vilnius, then Jesuits, Piarists and other monkhoods. The brotherhoods of the Sacred Heart of Jesus were especially active. The second half of the study provides the analyses and typology of the images of the Sacred Heart of Jesus of the 18th century, which survived until the present day (emblematic and anthropological types), the reasons for their emergence is analyzed and iconographical prototypes, specifying the directions and regularities of dissemination of the cult are searched for.

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/235
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 44    Downloads: 13
Export: